طراحی و تدوین راهبردهای سلامت و سازش در خانواده براساس مبانی فقهی اسلام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHP-7-4_016

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق طراحی و تدوین راهبردهای سلامت و سازش در خانواده براساس مبانی فقهی و حقوقی در اسلام بود. روش: روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل تمامی مبانی فقهی و حقوقی اسلام، قرآن، احادیث معتبر و کتاب های علما در ارتباط با خانواده بود. بدین منظور، ۲۵ مورد از منابع که دارای غنی ­ترین اطلاعات بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های اولیه (باز) و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی، اعتباریابی پاسخ دهنده، و بررسی همتایان استفاده شد. یافته­ ها: یافته های پژوهش نشان داد دو دسته عوامل فقهی عملی و نظری شامل ۶ مقوله اصلی و ۴۳ مفهوم، راهبردهای سلامت و سازش در خانواده می­ باشند. مقولات اساسی عبارتند از: ارضاء و رفع نیازهای جنسی، عمل به دستورات دینی و اسلامی، مدیریت خانواده، تعهد و مسئولیت پذیری زوج، رعایت الزامات فقهی زوجه، تعهد طرفین به رعایت حقوق همدیگر، حسن معاشرت در عمل و رفتار. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش دو دسته عوامل فقهی عملی و نظری سبب ارتقاء سطح سلامت، صلح و سازش در خانواده می­ شوند. عمل به دستورات فقهی مذکور ضمن سلامت و سازش در خانواده سبب ارتقاء سلامت اجتماعی می شوند.

Authors

حسن رئیسی زاده

Dep. Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

سید حسام الدین حسینی

Research Center for Quranic Studies with Islamic Life Approach, Ahvaz, Iran

فرج اله براتی

Dep. Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran