‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نقش معلم در توسعه اقتصادی استان گلستان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_001

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1403

Abstract:

نظریه پردازان ظهور عصر جدید، اقتصادی را پیش بینی کرده اند که در آن دانش منبع اصلی ثروت و تولید اقتصادی به شمار می آید. به بیان دیگر، اقتصاد در عصر جدید از اقتصاد منبع بنیاد فاصله گرفته و به اقتصاد دانش بنیان نزدیک شده است. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه قرار می گیرند. بی تردید معلمان اداره آموزش و پرورش استان گلستان عامل زیربنایی رشد و توسعه کشورایران قلمداد شده است از آن به منزله "صنعت رشد" یاد می شود. روشن است که رشد و توسعه اقتصادی استان گلستان با نظام آموزش و پرورش آنها گره خورده است و مطالعات اقتصاد سنجی بسیاری نیز نشان داده اند که آموزش و پرورش، شاخص پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ایران محسوب می شود. کیفیت کار معلم یکی از کلیدهای موفقیت در فرایند آموزش یادگیرندگان است. معلمانی که در زمینه خاصی تخصص دارند به عنوان معلمان مولد شناخته می شوند که به طور خاص مهارت خاصی را آموزش می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش معلم در توسعه اقتصادی استان گلستان می باشد. در این پژوهش ابتدا به پیدایش نظریه، تعاریف، ویژگی ها، مزایا، ارکان و سیاست اقتصاد دانش بنیان پرداخته شده است. در بخش بعدی پژوهش، تعاریف مولد و رفتارهای تولید محوری معلمان در آموزش و پرورش و تاثیر این رفتارها و مهارت ها بر یادگیرندگان دانش ذکر می شوند و در پایان پژوهش، به نقش معلم در توسعه اقتصادی استان گلستان پرداخته می شود.

Keywords:

آموزش , دانش , اقتصاد , مولد و رفتارهای تولید محوری معلمان.

Authors

فاطمه علیشاهی

مدرس دانشگاه فرهنگیان و معلم دوره دوم ابتدایی شهرستان گرگان

هدی مهرآبادی

معلم پایه اول ابتدایی مدرسه پسرانه پیشگامان تربیت یک شهرستان گرگان،کارشناسی آموزش ابتدایی

حمیده اسمعیلی

کارشناسی آموزش ابتدایی، شهرستان گرگان