تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میل به طلاق، نداشتن تحمل بلاتکلیفی، عواطف منفی و سرمایه های عاطفی در زنان آستانه طلاق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-12-2_004

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: تعارضات زناشویی و میل به طلاق در زنان پیامدهای مخرب زیادی برای زوجین، خانواده و جامعه به همراه دارد، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میل به طلاق، نداشتن تحمل بلاتکلیفی، عواطف منفی و سرمایه های عاطفی زنان در آستانه طلاق در شهر اصفهان انجام گرفت.  روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. به این منظور از بین زنان مراجعه کننده به دادگستری شهر اصفهان در تابستان ۱۴۰۱، با در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج، سی نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی پانزده نفر در هر گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی هشت جلسه گروهی هفتاد و پنج دقیقه ای بر اساس بسته درمانی هیز۲۰۰۸ دریافت کردند. اما گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت. شرکت کنندگان در پژوهش به پرسشنامه های تمایل به طلاق روزولت و همکاران۱۹۸۶، نداشتن تحمل بلاتکلیفی فریستن و همکاران۱۹۹۴، عاطفه مثبت وعاطفه منفی واتسن و همکاران۱۹۸۸ و سرمایه عاطفی گل پرور۱۳۹۵ پاسخ دادند.  نتایج: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میل به طلاق، نداشتن تحمل بلاتکلیفی، عواطف منفی و سرمایه های عاطفی زنان در آستانه طلاق تاثیر معنی دار ۰/۰۰۱>P دارد و تاثیر درمان در مرحله پیگیری نیز پایدار باقی مانده است.(۰/۰۰۱>P)  بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج این پژوهش می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود متغیرهای روان شناختی در زنان در آستانه طلاق استفاده نمود.

Authors

مریم مهری بروجنی

Isfahan(Khorasgan) branch, Islamic Azad University

ایلناز سجادیان

Department of clinical psychology, community health research center, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University

محسن گل پرور

Department of clinical psychology, community health research center, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Widiastuti D, Marital satisfaction in individuals who remarry after divorce۲۰۲۱: ...
 • Sun X, McHale SM, Updegraff K.A. Sibling dynamics in adolescence ...
 • Zhou N, Buehler C. Marital hostility and early adolescents’ adjustment: ...
 • Nolen-Hoeksema S, Jackson B. Mediators of the gender difference in ...
 • Bagherinezhad M, Salehi Fadardi J, Tabatabayi SM. The relationship between ...
 • Williamson HC, Lavner JA. Trajectories of marital satisfaction in diverse ...
 • Narimani M, Rahimi S, Sedaghat M. Predicting emotional divorce of ...
 • Dugas MJ, Schwartz A, Francis K. Brief report: Intolerance of ...
 • Dugas MJ, Koerner N. Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: ...
 • Ahadi B, Moradi F. Psychological correlates of intolerance of uncertainty: ...
 • Abdul Kadir N, Bifulco A. Vulnerability, life events and depression ...
 • Watson D. Objective tests as instruments of psychological theory and ...
 • Golparvar M, Tabatabaie Nejad F. The effect of positive mindfulness ...
 • Azizi A, Ghasemi, S. Comparison the Effectiveness of solution-focused therapy, ...
 • Quinlan E, Deane F.P, Crowe T. Pilot of an acceptance ...
 • Hayes S.C, Strosahl K, Wilson K.G, Bissett R.T, Pistorello J, ...
 • Hayes S.C, Strosahl K.D, Luoma J, Smith A.A,Wilson K.G. A ...
 • Kraemer K.M, Luberto C.M, Hall D.L, Ngo L.H, Yeh G.Y. ...
 • Walser R.D, Garvert D.W, Karlin B.E, Trockel M, Ryu D.M, ...
 • Bahattab M, AlHadi AN. Acceptance and commitment group therapy among ...
 • Coto-Lesmes R, Fernández-Rodríguez C, González-Fernández S. Acceptance and commitment therapy ...
 • Sewart A.R, Niles A.N, Burklund L.J, Saxbe D.E, Lieberman M.D, ...
 • González-Menéndez A, Fernández P, Rodríguez F, Villagrá P. Long-term outcomes ...
 • Zhao C, Lai L, Zhang L, Cai Z, Ren Z, ...
 • Azandaryani M, Khajoei-Nejad G, Akbariamarghan H. Comparison of the effectiveness ...
 • Knight L, Samuel V. Acceptance and commitment therapy interventions in ...
 • Fang S, Ding D. The efficacy of group-based acceptance and ...
 • Siahpoosh S, GolestaniBakht T. The effect of acceptance and commitment ...
 • Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. Research methods in behavioral ...
 • Rusbult C.E, Johnson D.J, Morrow G.D. Predicting satisfaction and commitment ...
 • Davoodi Z, Etemadi O, Bahrami F. Decreasing divorce among divorce-prone ...
 • Freeston M.H, Rhéaume J, Letarte H, Dugas M.J, Ladouceur R. ...
 • Watson D, Clark L.A, Tellegen A. Development and validation of ...
 • Golparvar M. Positive organizational psychology/emotional capital: Functions and necessities. Isfahan, ...
 • Soysa C.K, Wilcomb C.J. Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and gender as ...
 • Harris R, Hayes S.C. ACT made simple: An easy-to-read primer ...
 • Sun X, McHale SM, Updegraff K.A. Sibling dynamics in adolescence ...
 • Zhou N, Buehler C. Marital hostility and early adolescents’ adjustment: ...
 • Nolen-Hoeksema S, Jackson B. Mediators of the gender difference in ...
 • Bagherinezhad M, Salehi Fadardi J, Tabatabayi SM. The relationship between ...
 • Williamson HC, Lavner JA. Trajectories of marital satisfaction in diverse ...
 • Narimani M, Rahimi S, Sedaghat M. Predicting emotional divorce of ...
 • Dugas MJ, Schwartz A, Francis K. Brief report: Intolerance of ...
 • Dugas MJ, Koerner N. Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: ...
 • Ahadi B, Moradi F. Psychological correlates of intolerance of uncertainty: ...
 • Abdul Kadir N, Bifulco A. Vulnerability, life events and depression ...
 • Watson D. Objective tests as instruments of psychological theory and ...
 • Golparvar M, Tabatabaie Nejad F. The effect of positive mindfulness ...
 • Azizi A, Ghasemi, S. Comparison the Effectiveness of solution-focused therapy, ...
 • Quinlan E, Deane F.P, Crowe T. Pilot of an acceptance ...
 • Hayes S.C, Strosahl K, Wilson K.G, Bissett R.T, Pistorello J, ...
 • Hayes S.C, Strosahl K.D, Luoma J, Smith A.A,Wilson K.G. A ...
 • Kraemer K.M, Luberto C.M, Hall D.L, Ngo L.H, Yeh G.Y. ...
 • Walser R.D, Garvert D.W, Karlin B.E, Trockel M, Ryu D.M, ...
 • Bahattab M, AlHadi AN. Acceptance and commitment group therapy among ...
 • Coto-Lesmes R, Fernández-Rodríguez C, González-Fernández S. Acceptance and commitment therapy ...
 • Sewart A.R, Niles A.N, Burklund L.J, Saxbe D.E, Lieberman M.D, ...
 • González-Menéndez A, Fernández P, Rodríguez F, Villagrá P. Long-term outcomes ...
 • Zhao C, Lai L, Zhang L, Cai Z, Ren Z, ...
 • Azandaryani M, Khajoei-Nejad G, Akbariamarghan H. Comparison of the effectiveness ...
 • Knight L, Samuel V. Acceptance and commitment therapy interventions in ...
 • Fang S, Ding D. The efficacy of group-based acceptance and ...
 • Siahpoosh S, GolestaniBakht T. The effect of acceptance and commitment ...
 • Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. Research methods in behavioral ...
 • Rusbult C.E, Johnson D.J, Morrow G.D. Predicting satisfaction and commitment ...
 • Davoodi Z, Etemadi O, Bahrami F. Decreasing divorce among divorce-prone ...
 • Freeston M.H, Rhéaume J, Letarte H, Dugas M.J, Ladouceur R. ...
 • Watson D, Clark L.A, Tellegen A. Development and validation of ...
 • Golparvar M. Positive organizational psychology/emotional capital: Functions and necessities. Isfahan, ...
 • Soysa C.K, Wilcomb C.J. Mindfulness, self-compassion, self-efficacy, and gender as ...
 • Harris R, Hayes S.C. ACT made simple: An easy-to-read primer ...
 • نمایش کامل مراجع