اثر بخشی آموزش جراتمندی بر خودکارآمدی و ادراک حمایت اجتماعی در کودکان کار خانه علم ملک آباد کرج در سال ۱۳۹۸

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-12-2_001

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: با توجه به رویکرد روانشناسی مثبت نگر، آموزش جراتمندی به عنوان یک مهارت بنیادی با ارتقا خودکارآمدی و ادراک حمایت اجتماعی نقش پیشگیرانه ای در آسیب های روان شناختی کودکان کار دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش جراتمندی بر خودکارآمدی و ادراک حمایت اجتماعی در کودکان کار شهر کرج انجام شده است.  روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری عبارت از کلیه کودکان کار جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع) واقع در خانه علم ملک آباد کرج در سال ۱۳۹۸ بود که از میان آن ها سی نفر به صورت هدفمند انتخاب و به عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شدند و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل هر گروه پانزده نفر جایگزین شدند. پکیج آموزش جراتمندی شامل هفت جلسه نود دقیقه ای برای گروه آزمایش انجام شد و در پایان هر دو گروه بار دیگر با پرسشنامه خودکارآمدی و ادراک حمایت اجتماعی ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها از طریق تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزارSPSS۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته ها نشان داد پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل وجود دارد زیرا سطح معنی داریF به دست آمده برای متغیر وابسته حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی به ترتیب برابر با پنجاه و چهار و هفتاد و هشت صدم و نود و پنج و نود صدم بود که نشان می دهد آموزش جراتمندی بر افزایش خودکارآمدی و ادراک حمایت اجتماعی کودکان کار موثر بوده است.  بحث و نتیجه گیری: آموزش جراتمندی روش مناسبی برای افزایش خودکارآمدی و ادراک حمایت اجتماعی در کودکان کار محسوب می شود و پیشنهاد می شود این روش در مراکز آموزش کودکان کار استفاده گردد.

Authors

مهناز مغانلو

Department of educational sciences and psychology, Payam Noor University

شراره کاکاوند

Department of psychology, Saveh Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :