مقایسه فقهی و حقوقی جرم خشونت، آزار و سوء استفاده جنسی در حقوق ایران و حقوق انگلیس و راهکارهای پیشگیری از آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HLSPCONF07_089

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

بی تردید جرم، خشونت و آزار جنسی به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام در جوامع مختلف محسوب می شود و در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است و طبق یافته های مربوط به آزار جنسی مشخص شده است که به طور عمومی کشور هایی نظیر انگلیس که خود را اوج پیشرفت و تمدن غرب می دانند، در جهت زوال اجتماعی سوق پیدا کرده اند و امروزه همین روابط آزاد را که از قبل رواج داده بودند را آفتی می بینند که در جان مردمانش ریشه دوانده است و همینطور در تمام جوامع، عوامل مختلفی برای بروز این نوع خشونت ها وجود دارد که با تدابیر گوناگون می توان از بروز و یا کاهش آن ها جلوگیری کرد. پژوهش حاضر درصدد بیان عوامل مختلف و ارائه راهکار های مناسب و شیوه اثبات و رسیدگی به جرائم جنسی در حقوق ایران و انگلیس می باشد و نشان می دهد در جوامع مختلف چگونه با این نوع مزاحمت ها برخورد می شود.

Authors

ریحانه جودت پناه،

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)

زهرا طربی

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (س)