شناسایی مدل های تصمیم گیری و اولویت بندی کاربرد آن ها در حوزه ساخت و ساز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CIPR-5-11_001

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

فرآیند تصمیم گیری برای موفقیت هر پروژه ساختمانی حیاتی است، پرسنل ساختمانی هر روز تصمیم هایی مرتبط با وظیفه خود می گیرند و این تصمیم ها را توجیه می نمایند. تصمیم های اشتباه می توانند از نظر زمان، کیفیت، هزینه و روابط، پروژه را دچار اختلال و حتی می توانند هزینه های گزافی را تحمیل کنند. از طرفی طراحی، مهندسی و ساخت شامل تصمیم های پیچیده با عدم قطعیت بالا می باشند، بنابراین باید به این بخش توجه ویژه شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل غالب فرآیند تصمیم گیری خبرگان در پروژه های ساخت وساز می باشد. در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای مدل های تصمیم گیری شناسایی شده و سپس با حضور در کارگاه های ساختمانی و مصاحبه با افراد متخصص حوزه ساخت و ساز فرآیندهای تصمیم گیری آن ها مشخص خواهند شد. در قدم بعدی با برقراری ارتباط میان فرآیندهای تصمیم گیری افراد خبره و مدل های تصمیم گیری از طریق کدگذاری (در بخش روش تحقیق به صورت کامل شرح داده خواهد شد) پرکاربردترین مدل تعیین می شود؛ در این پژوهش براساس تحقیق های انجام شده ۳ مدل غالب مورد استفاده در فرآیند تصمیم سازی مدیران پروژه خبره عبارتند از: مدل اقتضایی، مدل تصمیم گیری چند معیاره و مدل کلاسیک.

Keywords:

Authors

مصطفی داودی پور

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

امیر جره

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران