انرژیهای تجدید پذیروتوسعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_203

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

بهبود مصرف انرژی و امید بی آلایشی در سر لوحه پروژه های با نیان عرصه دانستنی ها قرار گرفته است. این چشم اندازها نه اینکه خان نظریه و تحقیقات را پیموده بلکه در جایگاه های عرضه و تقاضای انرژی ظاهرشده،ودر عرصه مصرف و میدان یادشده جابازکرده واستقراریافته است. با خاصیت های بارزی مثل برگشت پذیری ، پایایی و پیوستگی تواسنه است منابع فسیلی و ارگانیکی (آلی) راکنربزندو حذف نمایدزبراهوشمندی درطلوع خودمارابرآن داشته است بحران امروزسیاره زمین به گازهای گلخانه ای رامتوقف وبه منابع خدادادی همچون سیل وباددرزمین وخرارت ونوردرجوارزمین روی آوریم. بابهره گیری و بهره وری منابع یادشده ومشابه آنها جایگزین خوب ورضایت بخشی نایل وبه جامه عمل شعارزندگی بدون نفت برسیم ...!تعدادی از این منابع ابر، باد، خاک، آتش، خورشید ، باران، اقیاوس ، اجرام زنده و . . . می باشد که نه اینکه روبه کاستی افول نمی رود بلکه با نداشتن پس ماند حاصل از سوختنش دنیای بی آلایش محیط زیست را دچار بحران و آلودگی نمی نماید.

Authors

حسن فتح اللهی

دیواندره...... منازل مهر، شهرک اباتو