راهبردهای پیشرفته برای ادغام کارآمد انرژی های تجدیدپذیردرسیستم های برق موجود بارویکرد افزایش بهره وری وکاهش اثرات زیست محیطی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 354

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_225

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

تغییر به سوی حلول انرژی پایدار، با معرفی منابع تجدیدپذیر در سیستم های قدرت، به مقابله با تغییرات آب وهوایی و کاهش گازهای گلخانه ای متعهد است.انرژی های خورشیدی، بادی،آبی و زمین گرمایی به عنوان راه حل های نویدآور برای این چالش ها معرفی شده اند. این مقاله با بررسی چندوجهی ادغام انرژی های تجدیدپذیر در شبکه های برق، به بررسی چالش ها و فرصت های موجود می پردازد.تنوع و تغییرپذیری منابع تجدیدپذیر چالش های فنی را ایجاد کرده و راهکارهای نوآورانه مانند نوسازی شبکه و فناوری های ذخیره سازی پیشنهاد می دهد. با وجود موانع اقتصادی و نظارتی، این مقاله نشان می دهدکه فرصت های نوآوری نیز وجود دارد. راهکارهای ذخیره سازی انرژی امکان مدیریت بهترتنوع انرژی تجدیدپذیر را ارائه می دهندو شبکه های هوشمند و سیستم های پاسخگویی به تقاضا به افزایش انعطاف پذیری و کارایی درتامین برق کمک می کنند. این تحقیق تاکید داردکه ادغام انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های قدرت موجود، یک سفر ضروری به سوی انرژی پایدار است. درحالی که چالش ها وجود دارند، اما فرصت ها نیزقابل توجه هستند و انعطاف پذیری آینده اقتصادی و محیط زیستی را تضمین می کند.

Keywords:

انرژی های تجدیدپذیر , ادغام وبهینه سازی منابع , چالش ها و فرصت ها , ذخیره انرژی , شبکه های هوشمند , پاسخ به تقاضا , بهره وری انرژی وآینده پایدار

Authors

علیرضا جوشن

کارشناس ارشد برق قدرت ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

منصور شرطی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران