طراحی بهینه معماری فضاهای آموزشی با هدف پرورش مناسب خلاقیت دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_286

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

خلاقیت از ویژگی ها و قابلیت های انسان است که نقش مهمی در زندگی او دارد. این ویژگی باعث پیشرفت انسان در تمامی عرصه ها میشود و به عبارتی میتواند کیفیت زندگی او را تعیین کند، از همین رو اهمیت بسیاری دارد . خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه ای محسوب می شوند . وضعیت موجود هر جامعه ای نتیجه یادگیری دیروز افراد در خانه و مدرسه است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی دانایی افراد در خانه، مدرسه و جامعه انجام می گیرد. در دنیای امروز، پرورش استعدادها و کمک به تقویت خلاقیت جزو اهداف رسمی و سیاستهای تعریف شده وزارت آموزش و پرورش کشورها است. یکی از دوره های مهم هر نظام آموزشی در جهان، دوره ی ابتدایی محسوب می شود؛ دوره ای که در رشد و تربیت و تکوین شخصیت کودکان تاثیر بسزایی دارد. این دوره را دوره ی تادیب، خلاقیت، بروز استعدادهای عمومی و کودکی سوم گفته اند. از آنجا که انسان مهم ترین دوران زندگی را درفضای مدرسه سپری می کند، فضاهای آموزشی مدارس از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد. هدف ازاین پژوهش بررسی اثر طراحی بهینه معماری فضاهای آموزشی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی است؛ با بررسی فضای آموزشی مدرسه مهردانش شهرستان شیراز به عنوان یک نمونه از فضاهای آموزشی مطلوب در بین مدارس به این نتیجه دست یافتیم که طراحی فضای آموزشی که در آن اصول طراحی رعایت شود و به رنگ ها، نور، صدا، ابعاد فضا، تهویه و سایر پارامترهای طراحی فضا توجه شود؛ می تواند بستر مناسبی جهت شکوفایی و پرورش خلاقیت دانش آموزان فراهم آورد.

Authors

فاطمه کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران

حبیبه زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران

سیده زهره حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران

عفت ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران

ساجده انصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران

محمدرضا نیک منش

استاد یار گروه عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، ایران