توانمند سازی ذهن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE18_269

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

افکار به رفتار ما جهت می دهد، تحول ذهنی و فکری ما در سایه شناخت روان و تمرکز بر جریانات سیال بین ذهن وکارکردهای اعصاب میسر است. همه ما انسان ها تفکر و به تبع آن سبک زندگی خاص خود را داریم و به دنبال شکوفا شدناستعدادها و زمینه پیشرفت های فردی خود هستیم که همه این عوامل میتواند حس خوب کنترل فکر، اعتماد به نفس وسازگاری با عوامل درونی و بیرونی را در ما ایجاد کند.عملکرد مغز یک فرد می تواند بر خودش و دنیای اطرافش تاثیرگذار باشد و سلامت فکری یکی از اجزاء پیشرفت فردی واجتماعی یک جامعه می باشد همینطور توانمندسازی روان می تواند سلامت جسمی و نیز بقاء سازگاری و آرامش ما را تضمیننماید و جهان را متحول سازد.شناخت قدرت ذهن یعنی تسلط بر اعمال شناختی و هیجانی و رفتار خود. خود آگاهی سبب میشود تصمیم بگیریم و برنامهریزی کنیم و زندگی را آنطور که می خواهیم بسازیم و احساس آرامش و اعتماد به نفس کنیم.هدف از ارائه نظریات در پژوهش حاضر روشن سازی فرایندهای شناختی می باشد، که با شناخت نحوه عملکرد ذهن بتوانیمقدرت ذهن را افزایش دهیم.

Authors

حسنیه سلطانیان

کرمانشاه ، هرسین