زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر((XBRL و عدم تقارن اطلاعاتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_243

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

همگام با تحولات جهانی در حوزه گزارشگری و ظهور فناوری های جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر توانسته در جهت بهبود شفافیت اطلاعات مالی ، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ، کاهش هزینه های نمایندگی و کاهش ریسک عدم اطمینان و در نهایت افزایش کارایی بازار سرمایه به عنوان ابزاری قدرتمند عمل نماید .به عبارت دیگر این گزارشگری با افزایش دقت ، قابلیت مقایسه و ارتقا سطح افشا، صرفه جویی در زمان و هزینه تهیه اطلاعات و کاهش خطاهای انسانی منجر به بهبود فرآیند گزارشگری و سودمندی اطلاعات شده است .بنابراین با توجه به نقشی که گزارشگری با فرمت جدید بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش سودمندی اطلاعات مالی دارد، این نوع گزارشگری می تواند گامی موثر در یکی از چالش های مهم اقتصادی دنیای امروز که تخصیص بهینه پس اندازها و جلب نظر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است ، بردارد، چرا که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی منجر به تصمیم گیری نامناسب آنان از میان تنوع سرمایه گذاری های موجود در بازار می شود بنابراین با توجه به تاثیر منفی XBRL بر عدم تقارن اطلاعاتی که طبعا سبب شفافیت اطلاعات بیشتر و کاهش شکاف اطلاعاتی و افزایش منافع استفاده کنندگان میگردد، ارائه گزارش ها به شکل جدید می تواند باعث بهبود فضای اطلاعاتی شود.

Keywords:

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر , عدم تقارن اطلاعاتی , شفافیت اطلاعات مالی

Authors

امید ایمانی خوشخو

مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران