بهینه سازی فاکتورهای موثر بر جذب سطحی رنگ آلیزارین قرمز از محلول های آبی توسط جاذب ذغال فعال ریشه نخل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_092

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

یکی از معضلات زیست محیطی عصر حاضر آلودگی به رنگ های خروجی از پساب کارخانه های نساجی چرم کاغذ و رنگرزی و...است که شایع ترین آلوده کننده های موجود در پساپ های صنعتی هستند این رنگ ها دارای خطرات زیست محیطی بوده و آلودگی آب توسط این رنگ ها به دلیل خاصیت سمیت و تمایل به تجمع بیولوژیکی ، یک موضوع مهم زیست محیطی است . در این میان، استفاده از ذغال فعال تولید شده از ضایعات کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته است . زیرا از یک سو این مواد بسیار ارزان هستند و از طرف دیگر قابلیت جذب بسیار بالایی دارند. در این تحقیق استفاده از ذغال فعال ریشه نخل مورد قرار گرفته است . توانایی درخت نخل به عنوان یک درخت مقاوم به شوری و کم آبی از ویژگی های بارز این درخت می باشد که معمولا در مناطق گرمسیری از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین در عربستان و عراق و ایران که مناطق گرم و خشک و معمولا خاک شور دارند کاشته می شود از جمله استانهایی در ایران که این درخت کاشته می شود می توان به خوزستان، بوشهر و بندر عباس اشاره کرد. با توجه به اینکه قبل از ساخت هر دستگاهی برای جذب سطحی لازم است که شرایط بهینه عملیاتی مورد آزمایش قرار گیرد، لذا در این تحقیق آزمایشات ناپیوسته به منظور ارزیابی اثر متغیرهای مستقل شامل pH ، غلظت رنگ ، مقدار جاذب، زمان تماس، دور همزن، دما و نوع جاذب و مقدار بهینه این پارامترها انجام گردید. برای انجام این کار از روش تغییر یک متغیر در زمان استفاده شده است . به این صورت که کلیه عوامل موثر بر جذب سطحی به استثنای یک عامل ، ثابت نگه داشته شد و سپس با تغییر دادن این عامل ، اثر آن روی پاسخ جذب بررسی شد. به این ترتیب بیشترین مقدار جذب، به عنوان شرایط بهینه آن فاکتور در نظر گرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل آزمایشات pH معادل با ۸ ، غلظت رنگ ۵۰ میلی گرم بر لیتر، مقدار جاذب ۰۷/۰ گرم، زمان تماس ۳۰ دقیقه ، دور همزن ۸۰۰ دور در دقیقه ، دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و جاذب بازشویی شده به عنوان شرایط بهینه برای حذف رنگ آلیزارین قرمز حاصل شد.

Keywords:

رنگ آلیزارین قرمز- ذغال فعال- ریشه نخل - بهینه شرایط عملیاتی - جذب سطحی

Authors

سیدسامان موسویان

استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

آزاده خانمحمدی

مربی گروه شیمی کاربردی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

سیدمحمود چمن

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران