انتخاب روش بهینه لوله گذاری خطوط انتقال آب و فاضلاب با استفاده از تصمیم گیری احتمالاتی در ترکیب با روش برآورد نقطه ای (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب شیراز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CENAF02_098

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

از آنجایی که رسالت شرکت های آب و فاضلاب، تامین آب شرب بهداشتی و جمع آوری و انتقال فاضلاب می باشد، ایجاد تاسیسات و زیرساخت های مربوط به این امر مهمترین و پرهزینه ترین فعالیت این شرکت ها به شمار می آید. بر اساس گزارشات پروژه های مختلف، اغلب به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده، هزینه تمام شده پروژه از برآورد اولیه مبتنی بر فهرست بهای سالانه ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور، بسیار بیشتر شده است. از این رو در این پژوهش جهت انتخاب روش اجرایی مقرون به صرفه تر، به بررسی و تحلیل هزینه انجام ۶۰ متر از طول پروژه خط انتقال فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شیراز به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر از عرض یک خیابان اصلی پر تردد به روش های ترانشه باز و حفاری بدون حفر ترانشه نظیر حفر نقب سنتی (تونل دستی) و لوله رانی با دستگاه، از قبیل میکروتونل و پایپ جکینگ در شرایط عدم قطعیت پرداخته شده است. در این راستا احتمال وقوع پیامدهایی نظیر خطر ریزش دیواره ترانشه و خطر تغییر شکل و جابجایی سطح زمین بصورت نشست و همچنین خطر شکست یا آسیب به لوله اصلی کارگذاری شده، با مدل کردن پروژه در نرم افزار Plaxis و روش برآورد نقطه ای (PEM) محاسبه گردیده است. خطراتی نظیر تخریب تاسیسات شهری زیر زمینی، سقوط از ارتفاع در ترانشه و جرائم تاخیر در اتمام به موقع پروژه، با بررسی نمونه پروژه های انجام شده طی ۱۰ سال محاسبه گردیده است. در مرحله بعد، با به کارگیری مدل تحلیل تصمیم گیری احتمالاتی به انتخاب بهترین روش در پروژه حاضر پرداخته شده است. نتایج تحلیل در پروژه مورد بررسی حاکی از آن است که با در نظر گرفتن احتمال وقوع پیامدها و هزینه های موجود، اجرای حفاری و لوله گذاری به روش پایپ جکینگ با هزینه کل ۰۲۲/۱ میلیون ریال نسبت به سایر روش های مورد بررسی بهینه تر می باشد.

Authors

ناصر میرشکاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

امیر غلام پور

استادیار، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران