نقش برنامه های آموزشی و تربیتی در پرورش دانش آموزانی مسئولیت پذیر در دوره ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_515

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

در دوره ابتدایی، برنامه های آموزشی و تربیتی نقش بسیار مهمی در پرورش دانش آموزان مسئولیت پذیر ایفا می کنند. این برنامه ها با هدف تقویت ارتباطات اجتماعی، توسعه مهارت های تصمیم گیری، ارتقاء همکاری و ایجاد انگیزه برای یادگیری، دانش آموزان را برای برعهده گیری مسئولیت های خودکارآمدانه آماده می سازند. این نوشتار بررسی می کند که چگونه برنامه های آموزشی و تربیتی می توانند در بهبود مهارت های اجتماعی، توسعه مسئولیت پذیری و ایجاد انگیزه برای یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی موثر باشند.مسئولیت پذیری یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است که در دوران کودکی و به ویژه در مقطع ابتدایی شکل می گیرد. این مهارت، دانش آموزان را برای ورود به جامعه و ایفای نقش های مختلف در آینده آماده می کند. تربیت نسلی مسئولیت پذیر، آینده سازی برای جامعه است. نسلی که باید در قبال خود، خانواده، جامعه و محیط زیست احساس مسئولیت کند. برنامه های آموزشی و تربیتی در مدارس، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، نقشی کلیدی در تربیت این نسل دارند. این مقاله به دنبال بررسی تاثیر برنامه های آموزشی و تربیتی در ارتقای مسئولیت پذیری دانش آموزان ابتدایی است. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی تدوین شده است.

Authors

مریم شاهکندی

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد آبیک

زهرا ممی نژاد

کارشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد آبیک

زهره شاهکندی

کارشناسی علوم تربیتی مشاور پیش دبستانی و دبستان دانشگاه پیام نور واحد آبیک

معصومه حبیبی چناربن

کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد کرج