ارزیابی سلامت دهان و دندان و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان علی آباد استان گلستان در سال ۱۴۰۰

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-22-6_002

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: مشکلات دهانی و دندانی از طریق تاثیر بر جویدن، بلعیدن و تکلم موجب ایجاد اختلال در فعالیت های روزمره زندگی، ایجاد مشکلات در زیبایی صورت و دندان و اختلالاتی در برقراری ارتباط و کاهش حضور در اجتماعات و اعتماد به نفس می شود. لذا هدف مطالعه حاضر ارزیابی سلامت دهان و دندان و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهرستان علی آباد استان گلستان در سال ۱۴۰۰ بوده است.  روش بررسی: مطالعه حاضر یک مقطعی ازنوع توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش را ۲۱۶ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال ساکن شهرستان علی آباداستان گلستان در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایی وارد مطالعه شدند. ۱۲۸ نفر(۳/۵۹ درصد) را زنان و ۸۸نفر(۷/۴۰ درصد) را مردان تشکیل می دادند. این مطالعه از اردیبهشت تا شهریور سال ۱۴۰۰ انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ارزیابی سلامت دهان و دندان سالمندان: Geriatric Oral Health Assessment Index GOHAI) که نسخه فارسی آن روا وپایا شده بود، استفاده شد. علاوه بر این، آخرین ویزیت دندانپزشکی، تداد دفعات شستشوی دهان، نیاز به درمان دندانپزشکی، ارزیابی شخصی از وضعیت سلامت دهان و دندانی فرد از جمله مواردی بود که در قالب اطلاعات دندانپزشکی سالمندان جمع آوری و ثبت گردید. پس از تکمیل پرسشنامه­ها، اطلاعات ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ شدند و تحلیل آنها از طریق روش­ آمار توصیفی (محاسبه توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آزمون   one way anovaوt-test انجام شد. یافته ها: در مطالعه حاضر، امتیاز پرسشنامه سلامت دهان و دندان سالمندان ۶۷/۸±۵۱/۴۹ بدست آمد و میان این متغیر با تعداد دفعات شستشوی دهان (۰۲/۰=p) و ارزیابی شخصی از وضعیت دهان(۰۱/۰=p)، ارتباط معنادار آماری بدست آمد. در حالیکه سلامت دهان و دندان در سالمندان سطح تحصیلات،(۲۶/۰=p) محل سکونت(۰۷۲/۰=p)، جنسیت(۵۶/۰=p)، وضعیت شغلی(۶۳/۰=p)، میزان درآمد،(۰۶۲/۰=p) مصرف سیگار (۲۳/۰=p) و آخرین ویزیت دندان پزشکی انجام شده(۲۸/۰=p) وضعیت متفاوتی را نشان نداد. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که وضعیت سلامت دهان و دندان در سالمندان جامعه مورد مطالعه نسبتا پایین بوده است که می­تواند به سبب عدم شستشوی مرتب دهان و دندان و نیز وضعیت نامطلوبی باشد که فرد از ارزیابی سلامت دهانی خود دارد؛ این امر می­تواند به تصمیم گیرندگان و سیاست گزاران این حوزه اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد جهت ارتقای سلامت دهان و دندان سالمندان ارائه کند.

Authors

پیغام حیدرپور

Assistant Professor, virtual school of medical education and management, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ماندگار تجری

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگردر نظام سلامت ، دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مدیریت، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Tolou AF, Jadidfard MP, Ghasemi H & et al. Influential ...
 • Tahani B, Zahrani ZK. Oral health status and oral health ...
 • Khanagar SB, Al-Ehaideb A, Shivanna MM & et al. Age-related ...
 • Papi S, Izadi M, Behboodi L & et al. Oral ...
 • Kosari M, Hoseini Z, Golrizi F. The investigation of oral ...
 • Khosrozadeh H, Alavi NM, Gilasi H & et al. Oral ...
 • Morowatisharifabad MA, Ravaei J, Haerian A & et al. Self-reported ...
 • Shoaee S, Sharifi F, Parsa PG,et al. Dental caries among ...
 • Azami-Aghdash S, Pournaghi-Azar F & et al. Oral health and ...
 • Jahangiry L, Bagheri R, Darabi F & et al. Oral ...
 • Ahmadi A, Sahaf R, Rashedi V & et al. Relationship ...
 • Atchison KA, Dolan TA. Development of the geriatric oral health ...
 • Navabi N, Salahi S. Assessment of oral health assessment index ...
 • Motallebnejad M, Mottaghi K, Mehdizadeh S & et al. Reliability ...
 • Rezaei M, Rashedi V, Khedmati Morasae E. A Persian version ...
 • Rabiei M, Pakkhesal M, Sobhi P & et al. Geriatric ...
 • Shamsi S, Momeni Z. Assessment of oral health related quality ...
 • Ghasemian Gorji F, Ghadimi R, Hosseini SR & et al. ...
 • Shao R, Hu T, Zhong Y-S & et al. Socio-demographic ...
 • Colaço J, Muniz FWMG, Peron D & et al. Oral ...
 • Roma M, Sen M, Mala K & et al. Critical ...
 • Chaudhary FA, Siddiqui YD, Yaqoob MA & et al. Psychometric ...
 • Bianco A, Mazzea S, Fortunato L & et al. Oral ...
 • Agrawal SK, Shrestha A, Bhagat T. Translation and validation of ...
 • Mendes MS, Chester LN, Fernandes dos Santos JF. Self‐perceived oral ...
 • Pakize F, Mehryari M, Hajimirzamohammad M & et al. Evaluation ...
 • de Sousa RV, Pinho RCM, Vajgel BdCF & et al. ...
 • Mohseni Homagarani Y, Adlparvar K, Teimuri S & et al. ...
 • Langari SF, Hosseini SR, Bijani A & et al. Association ...
 • نمایش کامل مراجع