اثربخشی آموزش تحصیلی به کودکان مبتلا به کم توان هوشی بر کاهش فشار بار مراقبتی والدین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-22-6_001

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه: گرچه فشاربارمراقبتی بر سلامت روان والدین دارای کودکان مبتلا به کم توان هوشی تاثیر نامطلوب بر جای می گذارد اما آموزش تحصیلی به این کودکان می تواند از طریق ایجاد استقلال برای این کودکان کمک کننده باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تعیین اثربخشی آموزش تحصیلی به کودکان مبتلا به کم توان هوشی بر کاهش فشاربارمراقبتی والدین آنان انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان زیر ۱۴ سال مبتلا به کم توان هوشی در مدارس کودکان استثنایی شهرستان پاکدشت در سال ۱۴۰۱ بود که از میان آنان تعداد ۳۰  کودک به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند (در هر گروه ۱۵ نفر). گروه آزمایش تحت ۲۰ جلسه آموزش، هفته ای دو جلسه و به مدت ۵ ساعت قرار گرفتند اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. پرسشنامه فشارمراقبتی زاریت توسط والدین آن ها پر شد و سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار ۱۸ SPSS و کوواریانس تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها:  نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معنادار بین میانگین نمرات فشارمراقبتی والدین در گروه های آزمایشی و کنترل وجود دارد (۵۳۵/۱۰۷=F، ۰۱/۰> P)، طوری که می توان بیان داشت که آموزش تحصیلی به کودکان کم توان هوشی آموزش پذیر به طور معناداری بر فشارمراقبتی موثر است. نتیجه گیری: برنامه های آموزش تحصیلی به کودکان کم توان هوشی آموزش پذیر در مراکز مرتبط با بهزیستی (خصوصی و دولتی)، می تواند فشار مراقبتی و پیامدهای ناتوان کننده احتمالی آن را کاهش دهد.

Authors

الهه دولت آبادی

گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

مائده باقری

گروه روانپزشکی و مرکز تحقیقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • American Psychiatric Association D, Association AP. Diagnostic and statistical manual ...
 • Lee K, Cascella M, Marwaha R. Intellectual disability. ۲۰۱۹ ...
 • Zablotsky B, Black LI, Maenner MJ & et al. Prevalence ...
 • Soltani S, Khosravi B, Salehiniya H. Prevalence of intellectual disability ...
 • Olusanya BO, Wright SM, Nair M & et al. Global ...
 • Arasu S, Shanbhag D. Quality of life and burden of ...
 • Ramasubramanian V, Chellamuthu R, Selvikumari R & et al. Caregiver ...
 • Javalkar K, Rak E, Phillips A & et al. Predictors ...
 • Barros ALO, de Gutierrez GM, Barros AO & et al. ...
 • Ede MO, Okeke CI, Obiweluozo PE. Intervention for treating depression ...
 • Holmberg Bergman T, Renhorn E, Berg B & et al. ...
 • Lobato D, Montesinos F, Polín E & et al. Acceptance ...
 • Ugwuanyi LT, Ede MO, Agbigwe IB & et al. Effect ...
 • Malekpour M, Nesai Moghadam B. Effect of sandplay therapy on ...
 • Hashemi SA, Naderi E, Shariatmadari A & et al. Science ...
 • azzahra s, nadipa sp, andika r & et al. the ...
 • Alnahdi GH. Special Education Programs for Students with Intellectual Disability ...
 • Zarit SH, Reever KE, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired ...
 • Ramzani A, Zarghami M, Charati JY & et al. Relationship ...
 • Derogatis LR, Lipman R, Covi L. SCL-۹۰. Administration, scoring and ...
 • Akhavan Abiri F, Shairi MR. Validity and reliability of symptom ...
 • Riemersma I, Van Santvoort F, Van Doesum K & et ...
 • Wade C, Llewellyn G, Matthews J. Parent mental health as ...
 • Baker K, Devine RT, Ng-Cordell E & et al. Childhood ...
 • Jyoti A, gupta P, awasthi k & et al. Caregiver ...
 • Jeong KE, Suk MH. The relation among uncertainty, social support, ...
 • Thoma CA, Getzel EE. " Self-determination is what it's all ...
 • Wehmeyer ML. Promoting Self-Determination in Students with Developmental Disabilities. What ...
 • Martin DB. A look at grit: Teachers who teach students ...
 • نمایش کامل مراجع