اثر پارامترهای اقلیمی بر میزان عملکرد محصول گندم دیم در شهرستان پلدختر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NATURALCONF01_024

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

در این مقاله به بررسی پارامترهای اقلیمی موثر بر میزان عملکرد محصول گندم دیم در شهرستان پلدختر پرداخته شده، ابتدا اطلاعات آماری عملکرد محصول گندم دیم در سطح شهرستان پلدختر در طول یک دوره ی آماری ۲۰ ساله (۱۳۸۰-۱۴۰۰) بررسی شد و پس از آن اطلاعات آماری پارامترهای اقلیمی در طول دوره ۲۰ ساله و تعیین عملکرد محصول گندم دیم متناسب با آن انجام گرفت؛ پس از اخذ داده های عملکرد سالیانه گندم و پارامترهای اقلیمی و بررسی اولیه آنها از نظر صحت با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به حذف داده های ناقص پرداخته و با انجام آزمون های رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون، به این نتیجه رسیدیم که تاثیر پارامترهای اقلیمی در میزان عملکرد محصول گندم دیم شهرستان پلدختر یکسان نیست، تاثیر بارش های پاییزه در مقایسه با بارش های بهاره در تعیین عملکرد گندم دیم شهرستان پلدختر بیشتر است و بین اولین بارش پاییزه و میزان عملکرد گندم دیم شهرستان پلدختر ارتباط وجود دارد.

Authors

زینب دولتشاهی

دکتری آب و هوا شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

میثم طولابی نژاد

دکتری آب و هوا شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران