مروری بر مصرف کودهای آلی و شیمیایی در فضای سبز با تاکید بر حفظ محیط زیست شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NATURALCONF01_038

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

فضای سبز شهری یک جزء جدایی ناپذیر از شهرها به شمار می رود که گستره ای از خدمات را برای مردمی که در یک شهر زندگی می کنند، فراهم می آورد. به همین دلیل بر فضای سبز شهری به عنوان یک راهکار بسیار مهم که میتواند کیفیت زندگی اجتماعی شهری را بالا ببرد، تاکید شده است. استفاده از کودهای آلی و جایگزینی آن با کودهای شیمیایی یکی از ارکان مهم در حوزه کاشت و نگهداشت فضای سبز شهری به شمار می آید، که در راستای دستیابی به محیط زیست پاک امری ضروری در فضای سبز شهری است. مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی در فضای سبز شهری یکی از اصلی ترین تهدید کننده ها در حوزه سلامت بشری و منابع خاک و آب می باشد. بنابراین، تعیین چارچوب تحقیق منسجم و منظم در زمینه فضای سبز شهری با توجه به تاثیرات و پیامدهای آن در رابطه با زندگی شهری ضروری به نظر میرسد. بدین منظور، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی؛ ابتدا به بررسی مفاهیم، چالشهای فضای سبز در شهرها پرداخته و در مرحله بعد معرفی برخی از نهاده های جایگزین را در این زمینه ارائه میدهد.

Keywords:

فضای سبز شهری یک جزء جدایی ناپذیر از شهرها به شمار می رود که گستره ای از خدمات را برای مردمی که در یک شهر زندگی می کنند , فراهم می آورد. به همین دلیل بر فضای سبز شهری به عنوان یک راهکار بسیار مهم که میتواند کیفیت زندگی اجتماعی شهری را بالا ببرد , تاکید شده است. استفاده از کودهای آلی و جایگزینی آن با کودهای شیمیایی یکی از ارکان مهم در حوزه کاشت و نگهداشت فضای سبز شهری به شمار می آید , که در راستای دستیابی به محیط زیست پاک امری ضروری در فضای سبز شهری است. مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی در فضای سبز شهری یکی از اصلی ترین تهدید کننده ها در حوزه سلامت بشری و منابع خاک و آب می باشد. بنابراین , تعیین چارچوب تحقیق منسجم و منظم در زمینه فضای سبز شهری با توجه به تاثیرات و پیامدهای آن در رابطه با زندگی شهری ضروری به نظر میرسد. بدین منظور , این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی , ابتدا به بررسی مفاهیم , چالش های فضای سبز در شهرها پرداخته و در مرحله بعد معرفی برخی از نهاده های جایگزین را در این زمینه ارائه می دهد.

Authors

سیدهادی حسینی جعفری

دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه ایلام، ایلام