نقش عوامل محیطی فضاهای آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی ( مطالعه موردی : دبستان شهید فیروز رضایی پاسارگاد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_120

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

یادگیری ، جز جدایی ناپذیر فرایند تعلیم و تربیت می باشد. موارد متعددی یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهد. عوامل محیطی فضاهای آموزشی نیز می توانند تاثیرات زیادی را بر روی دانش آموزان و همچنین یادگیری آنان داشته باشد. فضاهایی که دارای شرایط مناسب و استاندارد از نظر طراحی فضا باشند ضمن رشد فیزیکی ، ذهنی ، عاطفی و اجتماعی کودکان است . بنابراین فضا باید به گونه ای طراحی شود که بتواند نیازهای روحی و جسمی دانش آموزان را برطرف کند و موجب سازگار تدریجی کودکان با محیط آموزشی گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش عوامل محیطی فضاهای آموزشی در افزایش یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان پاسارگاد انجام شده است . پژووهش حاضر از طریق کیفی و به روش مطالعه موردی انجام شد. در همین راستا محققین ضمن بررسی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه عوامل محیطی موثر بر یادگیری را مشخص نموده و سپس دبستان شهید فیروز رضایی شهرستان پاسارگاد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مدرسه مذکور از نظر وضعیت نور، فضای سبز و حیاط مدرسه خوب بوده اما از نظر وضعیت ابعاد ظاهری کلاسها، حرارت و تهویه ، صدا و آرایش کلاس در سطح مناسب برای یادگیری نبوده و نیاز به استانداردسازی در این زمینه ها می باشد.

Authors

طاهره هوشیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آموزش ابتدایی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

زهره هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آموزش ابتدایی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

فاطمه مطهری نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آموزش ابتدایی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

طاهره روستائی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آموزش ابتدایی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

هانیه میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آموزش ابتدایی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

زهرا نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته آموزش ابتدایی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران