بررسی تاثیرات فضاهای آموزشی بر رشد و پیشرفت خلاقیت در کودکان با توجه به عوامل روانشناسی محیط

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_376

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

یکی از مهمترین عوامل در ارتقا خلاقیت و رشد کودکان از دیر باز تا کنون برگفته از فضاهای معماری بوده است ، و تاثیر آن موضوع بر هیچکس پوشیده نمیباشد. حال با توجه به نگرش فضاهای آموزشی کودکان دریافتیم که عوامل روانشناسی نقش بسزایی در ارتقا خلاقیت کودکان و رشد روحی ، روانی ، جسمانی و شخصیتی آنها تاثیر غیر قابل انکاری دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای در زمینه های روانشناسی فضا، رنگ و طراحی معماری در مفاهیم خلاقیت و محیط های ساخته شده بر پرورش خلاقیت کودکان، همچنین ویژگی های محیطی موثر بر خلاقیت کودکان مطالعه شده است . بدین ترتیب با طراحی فضاهای باز و ایجاد تعامل بیشتر میتوان به رشد کودکان کمک شایانی نمود. در این راستا ابتدا، عوامل موثر بر خلاقیت کودک و ویژگی های محیطی شکل دهنده این عوامل تحلیل شد. سپس عوامل مهم روانشناسی و همچنین دیدگاه های روانشناسان بزرگ همچون ژان پیاژه، اریکسون، فروید و...مورد بررسی قرار گرفت ، و نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده، در این پژوهش مورد برررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده از این پژوهش ، با توجه به در نظر گرفتن عوامل روانشناسی مهم و موثر در طراحی محیط های آموزشی کودکان و تاثیرات آن بر رشد و پیشرفت خلاقیت کودکان عبارت است از ایجاد فضاهایی که موجب افزایش خلاقیت کودکان میشود. علاوه بر ایجاد فضاهایی که موجب تخیل میشود، فضاهایی همچون ایجاد فضاهای بازی متنوع، استفاده از روانشناسی محیط ، ایجاد اختلاف سطح های متفاوت هم موجب افزایش این امر میگردد.

Authors

محمد آزادواری

کارشناس ارشد معماری، گروه مهندسی معماری، دانشگاه دانش البرز، آبیک، ایران

امیر آذین مهر

کارشناس ارشد معماری، گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران