مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه برآورد هزینه های ساخت و سازپیش از اجرا با رویکرد خلاء های تحقیقاتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_536

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

ساخت یک پروژه موفق در حوزه های زمان ، بودجه ، کیفیت تعریف می شود.کیفیت پروژه ها را می توان در مرحله ساخت کنترل کرد، در حالی که بودجه و زمان نیازمند آن است که طبق برآوردهای مورد توافق مطابق قراردادها عمل شود. پیمانکاران و ذینفعان به شدت درگیر این برآوردها هستند. برآورد دقیق هزینه ، ذینفعان و تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا مطالعات امکان سنجی منطقی تری را قبل از شروع، تعیین مقیاس مالی در مرحله مناقصه ، کنترل و نظارت بر جریان های نقدی در مرحله ساخت پروژه ها انجام دهند. یک پروژه با هزینه کمتر برآورد شده معمولا منجر به افزایش هزینه و متعاقب آن زیان مالی برای سهامداران و یا پیمانکاران می شود. برای کاهش زیان و دستیابی به اهداف سودآوری پروژه،چندین روش و تکنیک برای برآورد هزینه ساخت ارائه شده است .نتایج نشان می دهد که استفاده از روش ها و تکنیک های پیشنهادی یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت هزینه پروژه می باشد. امروزه مدیریت هزینه جامع و صحیح پروژه شامل برنامه ریزی منابع ، برآورد هزینه ها ، بودجه بندی و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه های عمرانی را نیز شامل می شود. برآورد اولیه ساخت با روش های هوش مصنوعی دامنه گسترده ای دارد و نهایتا ارزیابی آماری بیانگر میزان تاثیرعوامل اقصادی خارجی ، تورم ، زمان و هزینه ساخت میباشد این مقاله مروری بر ادبیات همچون عوامل اقتصادی ، مدیریت هزینه ، کنترل هزینه را بررسی میکند. برای بررسی کامل این موضوع در اینمقاله هم از مقالات و مطالعات داخلی و هم خارجی استفاده شده است . هدف این مطالعه بررسی پژوهش ها در این سه حوزه و همچنین شناسایی خلاءهای تحقیقاتی موجود برای پیشنهاد به پژوهشگران در خصوص کنترل کارآمد موثر هزینه در پروژه های عمرانی بیان شده است برای جست و جوی مقالات از تمامی پایگاه دادههای معتبر و کتابها استفاده شد که بتوان به مقالاتی که دقیقا به اصل موضوع پرداختند، دست یافت .

Authors

امیر ملامحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

کسری منیری

دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

عبدالروف تنی

دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

مصطفی قاضی مرادی

استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز