تاثیر چارچوب های توانمندسازی منابع انسانی بر بهبود خدمات شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_557

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می شود. به منظور کسب موفقیت در محیط درحال تغییر کسب وکار امروزی ، سازمان ها از جمله شهرداری ها به دانش ، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند. برای تحقق این امر، سازمان ها ازطریق توانمندسازی کارکنان مربوطه جهت تشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان، اقدام می نمایند. بنابراین ، این تحقیق به بررسی تاثیر چارچوب های توانمندسازی منابع انسانی بر بهبود خدمات شهری می پردازد. این تحقیق ، در زمره تحقیقات مروری قرار دارد. نتایج تحقیق نشان داد که با توانمندسازی کارکنان، نقش آنها در ارائه خدمات شهری تقویت می شود. آنها قادر خواهند بود بهترین روشها و فرآیندهای کاری را به کار ببرند و مشکلات پیش آمده را به خوبی حل کنند و بهرهگیری از توانمندی های کارکنان در فرآیند تصمیم گیری نیز به بهبود خدمات شهری کمک می کند. این امر باعث می شود تجربه و دیدگاههای کارکنان به عنوان افرادی که در مستقیم ترین تماس با مشکلات و نیازهای شهروندان هستند، مورد توجه قرار گیرد و در تصمیم گیری های مدیریتی سازمان ملاک قرار گیرند.

Authors

زینب مختاری

کارشناسی، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران