تاثیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و جمعیت در برنامه ریزی آموزش و پرورش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_007

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه ی این کشور ها از آموزشو پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند،متخصص و ماهر است. در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عاملمهم و اساسی در فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آیند، نهادها ونظام های آموزش و پرورش نقش بس عظیم و پراهمیتی را به دست آورده اند. عنایت و توجه روزافزون به نوع وگسترش آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه های مختلف فعالیت هایاقتصادی، اجتماعی جوامع می باشد.در این مقاله تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اقتصادی از قبیل رشد تولید ناخاصی ملی ،درآمد سرانه را در کنارشاخص های اجتماعی مانند میزان تولید محتوا ، افزایش بهره وری در آموزش و پرورش کشور مورد بررسی قرارمی گیرد و در نهایت با توجه به جداول تعداد دانش آموزان سنوات گذشته و کاهش شاخص میزان مرگ و میر کودکاندر جامعه، تاثیر رشد منفی جمعیت (کاهش تعداد دانش آموز) بر سرانه فضای آموزشی و کیفی شدن انتظارات جامعهاز آموزش و پرورش ارائه می گردد.

Authors

طاهره محمدی تویه درواری

آموزش و پرورش میاندورود دبستان ابتدایی شهید ولی زاده سورک- کارشناس مهندسی کامییوتر گرایش نرم افزار

مهسا لازمی طالشمیکاییل

آموزش و پرورش میاندورود دبستان ابتدایی شهید ولی زاده سورک