آموزش مجازی: روشها، فناوری ها، و سکوها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_742

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

رسوخ فناوری در حوزه آموزش به حدی جدی و مهم است که بخش قابل توجهی از یادگیری هم اکنون توسطفناوری های موجود در این حوزه، و عمدتا به شکل هایی نظیر مجازی صورت می گیرد. پدیده هایی نظیر هوشمصنوعی، واقعیت مجازی، محتواهای چند رسانه ای، شبکه های اجتماعی آموزشی، و آموزش مبتنی بر بازی، ازرویکردهای مهم آموزش مبتنی بر فناوری هستد. ضرروی است که موسسات آموزشی و افرادی که در نقشی فعالدر زمینه یادگیری و آموزش دارند، با این پدیده ها آشنا شده، و ابزارها و سکوهای مهم تولید شده که هم اکنون بهشکل گسترده در حال استفاده هستند را بشناسند و از کارکردها و قابلیت های آنها آشنا باشند. این امر می تواند بهانتخاب و گزینش ابزارها، و یا تولید و توسعه ابزارهای جدید جهت بهره وری بیشتر در آموزش و یادگیری کمک کند.

Authors

سپیده باقری

دبستان دولتی شهید گرجی بابل- کارشناس مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار

رضا درخشان

موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات- کارشناس مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار