‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بررسی ارتباطات بین معلم و والدین وتاثیرآن در ارتقاء تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_027

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

تعلیم و تربیت به عنوان یکی از پایه های اساسی توسعه جوامع، تاثیر فراوانی بر رشد و تکامل دانش آموزان دارد. یکی از عوامل مهم در موفقیت تحصیلی دانش آموزان، تعامل موثر بین سه عامل اصلی یعنی معلمان، خانواده، و مدرسه است. این تعامل نقش بسیار حیاتی در ارتقاء انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این مقاله به بررسی اهمیت تعامل موثر بین این سه عامل و نقش آن در ایجاد انگیزه تحصیلی قوی و پایدار در دانش آموزان می پردازد. تفاهم و هماهنگی بین معلمان و خانواده به عنوان دو ستون اساسی در فرآیند یادگیری، می تواند اثرات بسیار مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. اطلاعات به اشتراک گذاری شده بین معلمان و والدین، امکان ایجاد بستری مناسب برای پیشرفت تحصیلی فراهم می کند و از دانش آموزان حمایت کاملی ارائه می دهد. همچنین، مدرسه به عنوان محیط اصلی تحصیلی، می تواند با ارتقاء ارتباطات فعال با خانواده و ترویج تعامل مستمر با معلمان، دانش آموزان را به سمت دستیابی به اهداف تحصیلی خود هدایت کند. در این مقاله، به بررسی اثرات مثبت تعاملات موثر بین معلمان، خانواده و مدرسه بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان پرداخته خواهد شد. همچنین، راهکارها و استراتژی هایی که می توانند بهبود این تعاملات را ترویج کنند و به تعزیز انگیزه تحصیلی کودکان و نوجوانان کمک کنند، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. امید است که این مقاله بتواند به شناخت بهتر این پدیده و ارتقاء فرآیندهای آموزشی کمک کند و در مسیر توسعه پایدار جامعه نقش موثری ایفا نماید.