سنتز سبز نقاط کوانتومی گرافن دوپ شده با نیتروژن و گوگرد با خاصیت فتوکاتالیستی و فلورسانس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_047

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

در این پژوهش، با استفاده از ملاس نیشکر، نانومواد نقاط کوانتومی گرافن دوپ شده با نیتروژن و گوگرد (S,N-GQDs) به روش هیدروترمال، سنتز شده است. این ترکیب دارای خاصیت فتوکاتالیستی و فلورسانس است که جذب فلورسانس نمونه سنتز شده توسط آزمون UV-vis مورد بررسی قرار گرفته است. نقاط کوانتومی گرافن دارای دو جذب در طول موج ۲۶۳nm و ۳۲۸ است. برای تعیین خاصیت فتوکاتالیستی، از متیلن بلو به عنوان رنگزای مرجع استفاده شد. برای به کارگیری نقاط کوانتومی گرافن روی پارچه پشمی از روش رمق کشی استفاده شد و برای بررسی میزان خاصیت فتوکاتالیستی، نمونه در محلول رنگزا تحت لامپ زنون قرار گرفت. پس از گذشت ۱۰۰ دقیقه رنگزا تخریب شد. غلظت رنگزای موجود به کمک آزمون UV-vis اندازه گیری شد. از این ماده می توان برای تصفیه پساب رنگی استفاده کرد.

Keywords:

Authors

ندا کاظمی

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شقایق فراست

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید منتظر

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر