کاربرد نانوفناوری در بسته بندی های نوین زیست پلیمری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRDPT-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

امروزه بسته بندی مواد غذایی بخش مهمی از صنعت جهانی غذا را به خود اختصاص داده است که اهمیت آن در دنیا به دلیل افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای ایمن، اهمیت مدت ماندگاری مواد غذایی بسته بندی شده، کاهش هزینه ها، مسائل زیست محیطی و رفاه بیشتر مصرف کنندگان، روز به روز در حال افزایش است. دردهه های اخیر، به علت افزایش کاربرد فناوری نانو، پیشرفت های جهانی درصنعت تولیدی به وجود آمده است. فناوری نانو طراحان را قادر می سازد تا ساختار عناصر بسته بندی را در مقیاس مولکولی تغییر دهند و ویژگی های آن را بهبود بخشند. صنعت غذایی از بسته بندی های اولیه به بسته بندی های نوین و هوشمند تغییر یافتند تا جواب گوی روند جهانی، پیشرفت های فناوری و نیازهای مشتری باشند. تحقیقات فعال درصنایع غذایی و دیگر زمینه های علمی برای توسعه بسته بندی های نوین شامل بسته بندی هوشمند و فعال موادغذایی، بسته بندی موثرتر و مناسب تر با مشکلات زیست محیطی کمتر، انجام شده است. مهم ترین مزیت استفاده از آن ها،کاهش هدررفت موادغذایی به دلیل افزایش عمر مفید آن هاست. در این تحقیق برخی از ویژگی های بسته بندی های پلیمری نوین موادغذایی و جنبه های زیست محیطی آن ها مطرح شده است.

Keywords:

زیست پلیمر , نانوفناوری , نانوکامپوزیت های زیست پلیمری , بسته بندی نوین , بسته بندی هوشمند , بسته بندی فعال , جنبه های زیست محیطی