ارائه راهبردهای ساماندهی فضاهای شهری با رویکرد شهر دوستدار کودک (مورد مطالعه: شهر رشت)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RPCFEST01_039

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ساماندهی فضاهای شهری با رویکرد شهر دوستدار کودک صورت پذیرفت. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به صورت تلفیقی از روش های کمی و کیفی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. نمونه تحقیق شامل ۲۰ نفر از کارشناسان و متخصصان شهری می باشد که به صورت هدفمند نمونه گیری شده اند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، از تحلیل سوات (SWOT) استفاده گردید. بر اساس تحلیل سوات مشخص گردید که مناسب ترین راهبردها به منظور ساماندهی فضاهای شهری شهر رشت با رویکرد شهر دوستدار کودک عبارتند از: ۱. بهره گیری از اراضی خالی و قهوه ای در سطح شهر جهت ایجاد کاربری های آموزشی و تفریحی فراغتی مختص کودکان به منظور فراهم نمودن امکانات بازی و سرگرمی آنان؛ ۲. مهجز ساختن استخر عینک به امکانات مخصوص آموزش ورزش های آبی به کودکان نظیر قایق سواری و ...؛ ۳. سرمایه گذاری بخش خصوصی به کمک بخش دولتی جهت راه اندازی سرویس ویژه مدارس در تمام سطح شهر به ویژه در مجتمع های مسکن مهر توسط خطوط اتوبوسرانی؛ ۴. احداث کتابخانه ها و فرهنگ سراهای مخصوص کودکان در سطح محلات شهری؛ ۵. توجه به تنوع در رنگ و تجهیزات بازی و سایر المان های شهری؛ ۶. احیا و آموزش بازی های سنتی در فضاهای بازی محله ای؛ ۷. نورپردازی های متنوع و مناسب در خیابان ها و فضاهای بازی شبانه.

Authors

صابر کاس

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان

مهسا یوسفی نیای نهزمی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان