تعیین ارزش گردشگری دره ماوشان رود امام زاده کوه همدان به روش هزینه سفر منطقه ای

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,225

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTEI01_467

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1392

Abstract:

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت گردشگری منطقه دره ماوشان رود همدان از لحاظ طبیعت گردی و مذهبی و توسعه صنعت توریسم در شهر همدان به برآورد ارزش گردشگری دره ماوشان رود )امام زاده کوه( با استفاده از روش هزینه سفر منطقه یپرداخته است. داده های مورد نیاز تحقیق از قبیل خصوصیات اجتماعی اقتصادی، هزینه سفر و مسافت بازدیدکنندگان تا - تفرجگاه ماوشان رود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه طی فصل بهار تا پاییز سال 1931 استخراجشد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد بازدیدکنندگان، هزینه و بعد مسافت در استفاده از تفرجگاه تأثیرقابل توجهی داشت. طبق تحلیل های آماری، بین سطح درآمد بازدیدکنندگان با تعداد روزهای گردش در طبیعت و تمایل به پرداخت ورودیه همبستگی قوی و مثبتی وجود دارد؛ همچنین همبستگی قوی و منفی بین تعداد بازدیدکنندگان با هزینه سفر وبعد مسافت وجود دارد. در این پژوهش به نتایج قابل انتظاری دست یافتیم به طوری که گردشگران به اهمیت جاذبه هایاکوتوریستی و تفرجی کاملا آگاه بودند و یک تمایل به پرداخت قابل توجهی به منظور حمایت، بهبود و توسعه این منطقه گردشگری به وجود آمد.

Authors

وحید عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،

شکوفه سلیمانزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - اسفنجاری کناری، رضا. محمودی لاریمی، احد. بخشوده محمد (1391)؛ ...
 • - بیات، عباس. کاوسی کلاشمی، محمد. صبوحی صابونی، محمود. خانلری ...
 • - ترک نژاد، احمد. (1374)؛ «درآمدی بر محاسبه ارزش اقتصادی ...
 • - جوزی، سیدعلی. رضایان، سحر. مهدی، ایران خواهی (1390)؛ «ارزش ...
 • - جوزی، سیدعلی. رضایان، سحر. ایرانخواهی، مهدی. شاکری، مرجان. (1389)؛ ...
 • - خداوردیزاده، محمد.کاوسی کلاشمی، محمد. شهبازی، حبیب. ملکیان، آرش، (1390)؛ ...
 • - ریگی گوهر کوهی، محمود. دهقان هراتی، علی. زارع مهرجردی، ...
 • - عبدالهی، بابک. راحلی، حسین. ساجدی نیا، علی (1390)؛ «برآورد ...
 • - قربانی، محمد. فیروز زارع، علی (1387)؛ «مقدمه‌ای بر ارزشگذاری ...
 • - کریم پناه، رفیق (1384)، «تحلیل اکوتوریسم و نقش آن ...
 • - گروسین، هادی. (1390)؛ جغرافیای تاریخی و زیستگاه‌های دره‌ای الوند. ...
 • - مافی غلامی، داوود. نوری کمری، اکرم. یارعلی، نبی الله ...
 • - مافی غلامی، داوود. یارعلی، نبی الله. (1388)؛ «ارزشگذاری تفرجگاهی ...
 • - مرکز آمار ایران، (1391)؛ نتایج سرشماری عمومی نفوس و ...
 • - مجابی. محمد، منوری. مسعود (1384)؛ «ارزشگذاری پارک های پردیسان ...
 • _ Amigues, j. Boulatoff, C. Desaigues, B. (2002). «The benefits ...
 • - Bateman, I. J. Garrod, G. Brainard, J.S. Lovett, A. ...
 • _ Boyd, J., (2007). «Nonmarket benefits of nature: What should ...
 • _ Clawson, M. Knetsch, J.L. (1966), Economics of Outdoor Recreation. ...
 • _ Costanza, et al., (1997) «The value of the world's ...
 • - Howarths, B.R. farber, S.(2002). «accounting for the value of ...
 • - kant, S., (2007), «« economic perspectives and analyses of ...
 • _ Lauros, P. (1999). «Encyclopedia of Science», Gotenborgen Press, vol. ...
 • - Leinhoop, N. and Mac Millan, D. (2007). Valuing wilderness ...
 • - Loomis, J. Richardson, R. (2000), Economic Values of Protecting ...
 • _ Mehrabian, A. (2005). «Tourism industry, problems and solutions. Iran. ...
 • _ Randal, A. A. (1994), Difficulty with the Travel Cost ...
 • _ Smit, V.K. Desvousges, W.H. Mcgivney, M.P. (1983), the Opportunity ...
 • _ Sattout, E.J, Talhouk, S. N. and Caligari, P.D.S (2007). ...
 • _ Sharpley, R. (2002).«Rural tourism and the challenge of tourism ...
 • _ Ward, F. Beal, D. (2000), Valuing Nature with Travel ...
 • - Willis, K.G. Garrod, G. (1991), an Individual Travel Cost ...
 • _ Willis, K.G. (1991), «the Recreational Values of Forestry Commission ...
 • - Ward. F, Loomis, J.B. (1986), the Travel Cost Demand ...
 • _ Zandersen, M. Jensen, F.S. (2005), Benefit Transfer Over time ...
 • MSc. Agricultural Economics _ University, Karaj Branch, Iran shokoofeh_s o ...
 • نمایش کامل مراجع