ارزیابی تراکم آلاینده های اکسیدهای نیتروژن (NOX) درفواصل مختلف ازدودکش نیروگاه حرارتی شهید مفتح در دشت کبودرآهنگ با استفاده ازمدل ائرمود

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_060

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

زمینه وهدف: درمیان منابع انسانی تولید کننده دی اکسید گوگرد، نیروگاه ها در رتبه نخست قرار دارند. نیروگاه های حرارتی به دلیل استفاده از حجم زیادی از سوخت ، می توانند سهم مهمی را در آلودگی یک شهریایک منطقه داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش ، ارزیابی پخش تراکم آلاینده های اکسیدهای نیتروژن (NOX) وتخمین غلظت گاز خروجی از دودکش های نیروگاه شهید مفتح می باشد.این پژوهش درسال ۱۴۰۱ به انجام رسیده است .مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز شامل شناخت محدوده و موقعیت و فعالیت های مرتبط به نیروگاه جمع آوری شد. سپس در محدوده مطالعاتی ، ابتدا میزان انتشار((NOX خروجی از دودکش های نیروگاه به وسیله اندازه گیری میدانی در یک دوره یکساله منتهی به سال ۱۴۰۰ در حالت مصرف سوخت گاز طبیعی سنجش گردید.یافته ها: با توجه به نتایج مدل سازی نحوه پخش آلاینده های ناشی از نیروگاه شهید مفتح با استفاده از مدلAERMOD و مقایسه آن با استاندارد های ملی وبین المللی مشخص گردید که غلظت آلایندگی ((NOX کمتر از غلظت استاندارد ملی وبین المللی می باشد.نتیجه گیری : حداکثر سالانه میزان انتشارNO۲ در استاندارد هوای پاک ملی و بین المللی EPA به ترتیب ۴۰ و۵۳ میکروگرم بر مترمکعب می باشدکه با مقایسه میزانNO انتشاریافته از نیروگاه شهیدمفتح ۱۵۹/۴ میکروگرم بر مترمکعب می باشدکه می توان گفت میزان حداکثر انتشار NO۲ برای یک سال حدود۳۹/۱۰ درصد حد استانداردملی ،وحدود۸۵/۷ درصد بین المللی EPA است . در مجموع با توجه به ارزیابی پیش بینی های صورت گرفته ، می توان عملکرد نرم افزار AERMOD را در پیش بینی غلظت آلاینده((NOX در منطقه مورد نظر قابل پذیرش دانست .

Authors

قدرت الله سیاه پور

دانش آموخته دکتری، گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران،

فیروز بهوندی

دانش آموخته کارشناسی ارشدگروه روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران،

حمیدرضا سیاه پور

دانش آموخته کارشناسی مهندسی شهرسازی گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور، اهواز،ایران