آسیب شناسی میزان بکارگیری الگوهای رفتاری Disc در بهینه سازی ارتباطات وجود آوری در حوزه کسب و کار و راهکارها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHNVN-6-21_006

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف تعیین پیامدهای بکارگیری الگوی رفتاری DISC در بهینه سازی ارتباطات وجوآوری در حوزه کسب و کارها و ارائه راهکار انجام شد. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی و با استفاده از مطالعه میدانی و مقاله های مختلف در ارتباط با میزان بهره وری، مشکلات محیط های کاری و متغیرهای گوناگون موثر بر روابط افراد در این محیط ها و همچنین تیپ های شخصیتی با توجه به مبانی نظری مدل DISC بود. برای نتیجه گیری و تحلیل اصلاعات با مقایسه پژوهش های مختلف و بازنگری در نتایج و یافته های آنان بر مبنای نظری و تجربی حاصل، به شکل فراتحلیل به جمع بندی اقدام گردید. در پایان این موضوع آشکار شد که استفاده از الگوی رفتاری DISC در بهبود و بهینه سازی عملکرد سازمان ها موثراست، در عین حال که عدم تخصص پژوهشگر می تواند آسیب جدی به نتیجه کار برند.

Authors

فاطمه صمیمی

دانش آموخته کتری رشته روان شناسی دانشگاه ابن سینای گرجستان

فرزاد رمضانی راد

دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت دولتی،رفتار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مراد رستمی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم