بررسی فرایند تقویت مثبت اندیشی در کودکان همراه باارائه راهکار های اسلامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_1040

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

Abstract:

مثبت اندیشی موجب سلامت روان کودکان می شود. کودکانی که مهارت مثبت اندیشی را کسب کرده اند، در آینده ودر چالشهای زندگی بهتر عمل می کنند. اما کسب این مهارت نیازمند آموزش مثبت اندیشی از سوی والدین است.والدین باید با شاد بودن و خوب فکر کردن، شاد بودن را در ذهن کودک به یک وظیفه تبدیل کنند. محققین بر این باورند که افکار مثبت عالوه بر گسترش عواطف و احساسات بچه ها، ذهن آن ها را باز می کند؛ از طرفی امکان یادگیری تواناییهای جدید را برایشان فراهم میکند. افزایش اعتماد به نفس، جلوگیری از بروز بیماریهای روانی در بزرگسالی، برقراری روابط اجتماعی بهتر، مستحکمتر شدن خانوادگی، ایجاد هدف و انگیزه در زندگی، شادی و احساس آرامش از جمله فواید آموزش مثبتاندیشی به کودکان به شمار میروند. در صورت عدم آموزش مثبتاندیشی، کودکان در آینده با مشکالت روانی بسیاری روبرو خواهند شد. همان طور که می دانید محیط پیرامون دنیای امروز، ما را در موقعیتهای منفی و مثبت بسیاری قرار میدهد. نوع نگاه کردن ما به مسائل زندگی، تاثیر بسیاری بر ما و جهان اطرافمان می گذارد. منفی گرایی معموال باعث افسردگی، بدبینی و پریشانی افراد می شود. اما با مثبت اندیشی، زندگی رنگ شادی به خود می گیرد؛ انجام تمامی فعالیتهای روزمره نیز لذت بخش تر خواهد شد. این مسئله در رابطه با تربیت کودک نیز صادق است. اینکه بچهها دنیای اطرافشان را چگونه می بینند، در شکل گیری شخصیت آنها نقش بسیار مهمی ایفا میکند. پس برای پرورش فرزندانی شاد و موفق باید نگرش مثبت را در ذهن آن ها نهادینه کرد. اما آموزش مثبت اندیشی به کودکان نیازمند دانستن اهمیت و فواید آن در زندگی روزمره است

Authors

رقیه عشقی توسل

آموزش ابتدایی

الهام داراخانی

آموزش ابتدایی

پوریا دلفان آذری

آموزش ابتدایی

هادی جاذمی

آموزش ابتدایی