بررسی راهبردها و چالش های آموزش کارآفرینی در سیستم آموزش و پرورش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_1042

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1403

Abstract:

مطالعه حاضر به بررسی راهبردها و چالش های آموزش کارآفرینی در سیستم آموزشی پرداخته است. آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد.کارآفرینی اجتماعی، راهبردی اساسی برای توسعه پایدار است؛ آموزش عالی نیز، آبشخور تحولات بنیادین در نهادینه سازی کارآفرینی اجتماعی است. امروزه آموزش کارآفرینی و گنجاندن آن در برنامه درسی رشته های علوم انسانی به طور عام و رشته های علوم اجتماعی و رفتاری به طور خاص در دانشگاه های پیشرو یکی از بخش های اساسی برای به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشور محسوب می شود. توجه به سرفصل برنامه درسی کارآفرینی در دانشگاه ها سبب می شود دانشجویان از تاکید صرف بر استخدام های دولتی، دوری کرده، و خود را مجهز به فرایندهایی بکنند، تا زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، بتوانند در بازار کار به عنوان یک کارآفرین ایفای نقش کنند. بدیهی است ایجاد این نوع تفکر در دانشگاه مستلزم تدوین یک برنامه درسی منسجم، علمی و پیشرفته برای پرورش نگرش کارآفرینانه در همه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. برای بهبود و اجرای بهتر برنامه درسی کارآفرینی می توان از تجربه دانشگاه های پیشرو که در این زمینه موفق شده اند، استفاده کرد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اهمیت کارآفرینی درتوسعه اقتصادی باعث سوق برنامه درسی کشورها به سمت کارآفرینی شده است و ارتقای آموزش کارآفرینی یکی از حوزه های سیاست های آموزشی در بسیاری از کشورها به شمار می رود؛ چراکه دولت ها نه تنها از طریق قانون گذاری، بلکه از طریق سیستم های آموزشی بر نرخ کارآفرینی اثرگذار می گذارند. درواقع این آموزش ها سرمایه گذاری روی سرمایه های اجتماعی است: یعنی آماده سازی افراد از طریق کسب تجارب مختلف، دانش و مهارت و آغاز راه اندازی کسب وکار

Authors

نرگس ناصری رودبار

لیسانس آموزش ابتدایی،معلم

پردیس نظارات

لیسانس آموزش ابتدایی،آموزگارابتدایی

مرضیه محرابی سمیرمی

لیسانس،آموزگارابتدایی

داوود شهبازی

لیسانس،آموزگارابتدایی