بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-58_109

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کمالگرایی با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ است که از بین این دانشجویان ۵۵ نفر به صورت نمونه گیری خودکار انتخاب شد .با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی بدست آمد .در بررسی رابطه بین کمال گرایی و افسردگی در افراد بدست آمد بین افسردگی و کمالگرایی همبستگی معناداری وجود ندارد .به طوری که که نمرات افسردگی بیشتر دارند کمالگرایی در آنها کمتر است .

Authors

سامان مصطفایی لمر

کارشناسی ارشد محاسبات دانشگاه علم و صنعت تهران

نسیم کباری

کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

سیدعلی فیروزپور

لیسانس فقه و اصول حوزه علمیه اردبیل

لیلا تردیدی

کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه اردبیل

سید محسن موسوی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مهرآستان واحد آستان اشرفیه