بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-58_121

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. نمونه این پژوهش شامل ۴۲۲ نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (۲۰۰۷) و پرسشنامه سلامت روان ۲۵-SCL. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده کردیم. بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چند گانه وجود دارد و هوش معنوی می تواند به خوبی پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان باشد.

Authors

فهمیه تقی نژاد

لیسانس الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور واحد بندرانزلی

عاطفه ابراهیم زاده نوحدانی

لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور واحد بندر انزلی

زهرا نقی زاده نوحدانی

لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فروغ مهری نیا سیبنی

کارشناسی علوم حوزوی حوزه علمیه زینبیه رشت

نسیم میرزازاده اکبرپور

۵- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان