هندسه موثر بر پایداری انرژی در گنبد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0384

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

با توجه به اینکه ساختار هندسی سقف یکی از بخشهای اصلی ساختمان محسوب می گردد؛ بنابراین تاثیر عمدهای بر مصرف انرژی و آسایش حرارتی در ساختمان دارد و هندسه ی سقف ساختمان از نظر شکلی معیار عمده برای تعیین عملکرد حرارتی ساختمان می باشد. گنبد یکی از قدیمی ترین فرم های سازهای است که از دیر باز مورد استفاده قرار گرفته است .گنبد حداکثر فضا را با حداقل سطح خارجی محصور می کند و از جهت استفاده از مصالح می تواند بسیار اقتصادی باشد. یک گنبد در دو جهت دارای انحناست و در نتیجه یکی از بهینه ترین اشکال برای پوشاندن فضاهای بسیار بزرگ است . هدف از پژوهش حاضر بررسی سقف های گنبدی از نظر هندسی و مصالح و ارائه مدل بهینه پاسخگو به شرایط آسایش است . روش تحقیق ، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است . براساس یافته های پژوهش ، با توجه به اینکه گنبد دو پوسته از لحاظ کاهش تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا، از گنبد یک پوسته عملکرد بهتری دارد، زیرا هوای نسبتا راکد بین دو پوسته ، مانند یک عایق از تبادل حرارت جلوگیری می کند. مدل هایی ازگنبد دوپوسته ، با مصالح و هندسه متفاوت، بررسی و معیارهای برای مدل شبیه سازی ارائه گردیده است ، تا تحلیل های واقعی تری در شبیه سازی گنبد در اقلیم انتخابی صورت گیرد.

Authors

مینا حیدری ترکمانی

دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

آزیتا بلالی اسکویی

استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران