طراحی مرکز اشتغال زنان بی سرپرست وبی خانمان با رویکرد ارتقائ سرزندگی وامنیت در مراغه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0438

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

با توجه به افزایش روزافزون نرخ زنان سرپرست خانوار در سراسر جهان و ایران، و رویارویی آنان با مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و روانی ، بررسی مشکلات آنان در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش اهمیت می یابد. لذا با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیازهای اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سوی دیگر محدودیت حقوقی و وجود نابرابریها، امنیت در بیشتر زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار ضرورت می یابد. این پژوهش به دنبال ارتباط و ارائه فضای چند بعدی در راستای پوشش شغلی ، سرپناه و رشد و تربیت کودکان زنان بی سرپرست در یک محیط پویا در جهت رشد تعالی فرزندان و مادران است . طبق تحقیقات به عمل آمده بر این باوریم که معماری در این مهم نقش بسزایی دارد لذا خلق کالبد معماری در بطن جامعه بدون نیاز به پنهان شدن در حاشیه شهرها و اشتغال در مکان های نامناسب و القای حس امنیت و آرامش به این افراد برای ادامه زندگی و تربیت فرزندان صالح و جلوگیری از سوق این افراد به سمت بزهکاری برای صرف داشتن سر پناه و همچنین مکان امنی برای اشتغال امری بسیار ضروری می باشد که یک معمار می تواند در این مشکل اجتماعی بسیار موثر باشد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش ، از تحقیقات و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ، میدانی ، مشاهده، سایت های اینترنتی استفاده شده است . با توجه به این موضوع که هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود مستلزم داشتن افرادی سالم از نظر روانی و جسمانی است . و با توجه به آنکه زنان امروز صاحب بلافصل آینده جامعه ما خواهند بود، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسلهای آن اثر گذار خواهد بود.

Authors

مریم جمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

نفیسه سلجی

استادیار گروه معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران