بررسی وجوه ادراکی در تصویرگری معماری بناهای (مورد مطالعه المانهای تزئینی داخلی گنبدهای مساجد و بناهای ایرانی )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 18

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0490

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

در این مقاله یکی از نقاشی های یزدی بندی که برای تزیین فضای داخلی گنبدها و نیم گنبدها به کار رفته است ، تشریح و تحلیل می شود. نقش (یزدیبندی ) یکی از عناصر مهم تزئینی معماری ایرانی است . بنابراین انجام تحقیقات گسترده برای شناسایی و شناخت طبیعت و تعیین هندسه دقیق و همچنین طبقه بندی آن بر اساس روش علمی ضروری به نظر می رسد. این مقاله سعی دارد ویژگی های گنبد یزدیبندی را به عنوان یکی از اصلی ترین گنبدهای داخلی دوره اولیه معماری اسلامی - ایرانی به عنوان یکی از گنبدهای معماری مورد بررسی قرار دهد. در این راستا دو نمونه از مجموعه نقاشی های یزدیبندی در معماری ایرانی -اسلامی انتخاب شد. با تحلیل نمونه های منتخب ، از میان هندسه های مورد استفاده در معماری اسلامی و محوطه های مجاور، ویژگی های گنبدهای یزدی بندی ، ترکیب مورفولوژیکی و اشکال توپولوژیکی فضای داخلی ارائه و تحلیل می شود. این پژوهش نشان می دهد که داستان دم انقلابی یزدیبندی چگونه شکل گرفت . چارچوب نظری مقاله در مورد گنبد یزدیبندی اطلاعات درز یافته ای از ویژگی های اساسی گنبدهای تزئینی ایرانی در منطقه را نشان می دهد.

Authors

فاطمه مجرد

کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد ارومیه،