شناخت نرم افزارهای هوش مصنوعی برای طراحی و معرفی آن برای طرحان معماری و دیگر هنرمندان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0602

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

ظهور ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی معماری برای معماران، سرعت تغییر در طراحی ساختمان ها را افزایش داده است . ابزارهای هوش مصنوعی فرآیندهای برنامه ریزی ، تولید و ساخت صنعت معماری را تغییر می دهند. با استفاده از این منابع ، معماران می توانند کارایی را افزایش دهند، طرحها را با سرعت بیشتری توسعه دهند. همچنین در زمان و منابع برای مسائل دیگری مانند تجزیه و تحلیل هزینه و طرحهای ساختمانها صرفه جویی کنند . باتوجه به سرعت روزافزون پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای جدید، لازم است طراحان و معماران با این ابزارها آشنا شوند و هم چنین دانشگاه شروع به آموزش آنها نماید. روش تحقیق در این مقاله به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت ، راهبردی ترکیبی دارد که آمیزه از استدال منطقی ، مبانی نظری و مدل سازی دیجیتالی می باشد. هدف این پژوهش نشان دادن و معرفی کمک ابزارهای هوش مصنوعی معماری برای طراحان می باشد.

Authors

زهرا بیدخوری

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشگاه یزد،

علی شهابی نژاد

استادیار، معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد