تبلیغات در فروش سیستم ها و اجزای صنعت ساختمان (کاوشی در دیدگاه بازاریابان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0811

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه افزایش سریع میزان تولید در صنعت ساختمان، رقابت را بین شرکت های فروش محصولات ساختمانی بیشتر کرده و نقش تبلیغات در معرفی محصولات این شرکت ها و بالا بردن میزان فروش آنها پررنگ تر شده است ؛ لذا این شرکت ها سعی در انجام بازاریابی با شیوههای مختلف و در نتیجه سود بیشتر حاصل از فروش دارند. از این رو در پژوهش حاضر به کاوش در زمینه تاثیر تبلیغات در میزان فروش شرکت های محصولات ساختمانی پرداخته شده است . پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی از طریق نظرخواهی تلفنی است . جامعه مورد مطالعه ، شرکت های محصولات ساختمانی مطرح در این زمینه بوده و به شیوه هدفمند از نوع قضاوتی اقدام به انتخاب آنها گردیده است . از روش نظرسنجی برای گردآوری دادهها از مطلعان اقدام شده است . نتایج نشان داد تبلیغات در افزایش فروش این شرکت ها تاثیر مثبت داشته و از روشهای مورد توجه در فروش بیشتر شرکت ها به حساب می آید.

Keywords:

تبلیغات , فروش , شرکت های محصولات ساختمانی , بازاریابی .

Authors

لیلا حسن خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه ارومیه، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر

سجاد اکبری بالدرلو

استادیار گروه معماری دانشگاه ارومیه ، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر