بررسی تغییرات استراتژی مدیریت ایمنی در برابر آتش سوزی با افزایش ساختمان های بلندمرتبه و جمعیت در شهرستان داراب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 15

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2148

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در شهرها، نیاز به ساخت ساختمانهای بلند، بیشتر از همیشه احساس می شود و اولین قدم برای ایجاد یک شهر متناسب با استانداردهای روز جهان تامین ایمنی محل سکونت افراد است . به عبارتی اصلی ترین نیاز هر جامعه بشری ، ایمنی است . یکی از مهم ترین مسایلی که ایمنی را خدشه دار می کند، آتش سوزی است . بنابراین بهترین دفاع ما، پیشگیری از آتش سوزی قبل از آغاز آن است . این پیشگیری را می توان با شناخت استراتژی های مختلف مدیریت ایمنی و عوامل مهم در ایجاد آتش سوزی ایجاد کرد تا این تهدید به طور چشمگیری کاهش یابد. هدف از این پژوهش ، بررسی تغییرات استراتژی مدیریت ایمنی در برابر آتش سوزی با افزایش ساختمانهای بلندمرتبه و جمعیت در شهرستان داراب بود. دادهها به روش کتابخانه ای ، بررسی میدانی و مصاحبه با متخصصان جمع آوری گردید. در نهایت با توجه به دادهها ۵۵ ملاک جهت بررسی تغییرات استراتژی مدیریت ایمنی آتش سوزی سازمان آتش نشانی شهرستان داراب در طی ۳۰ سال گذشته تدوین شود. در ادامه برای بررسی کارآمدی و تغییرات استراژی ها برای ۲ ماتریس SWOT برای سالهای ۱۳۷۰ و ۱۴۰۱ ترسیم شد. با مقایسه ماتریس SWOT استراتژی های سازمان در بازه زمانی ۳۰ ساله می توان نتیجه گرفت که استراتژی های مدیریت ایمنی سازمان آتش نشانی داراب در برابر آتش سوزی ساختمانهای بلندمرتبه در طی ۳۰ سال گذشته به طور موثر و در جهت مطلوب تغییر یافته است اما همچنان نیاز است نکات و جزییات بیشتری در استراتژی سازمان مد نظر قرار گیرد.