بررسی نحوه ی شکل گیری هویت اجتماعی سوژه از منظر ریچارد جنکینز در نمایشنامه ی »چوب به دست های ورزیل « اثر غلامحسین ساعدی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2377

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

مقاله ی حاضر تلاش دارد تا با تکیه بر نظریه های ریچارد جنکینز به بررسی شکل های ساخت یابی هویت در نمایشنامه ی چوب به دست های ورزیل اثر غلامحسین ساعدی بپردازد. در هر دورهای با تغییر گفتمانهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی موجود، هویت و ماهیت جوامع از جوانب گوناگون به چالش کشیده می شود. یکی از موارد به چالش کشیده شده ی جوامع ، هویت آنهاست . هویت درک کیستی خود و دیگری است ، و هم زمان و به شکل تقابلی ، درک افراد دیگر از خود و دیگری حاضر در برابر اوست . از آنجا که هویت های جمعی و فردی به دلیل ماهیت دیالکتیکیشان، به طور منظم تولید و باز تولید می شوند و بر یکدیگر اثر می گذارند، بنابراین ، هویت نیز به تبع آن، از این تغییر و بازتولید دیالکتیکی دچار تغییر و دگردیسی می شود. این دگردیسی هویتی و ماهیت آن، به ویژه در جوامع شرق که تحت سیطره ی استعمار فرهنگی هستند، نمود بیشتری دارد. از این رو پیگیری تحول و تطور این تغییر و دگردیسی در جامعه پرسش مهمی است که این مقاله سعی دارد آن را بر پایه مطالعه نمایشنامه »چوب به دست های ورزیل « مورد واکاوی قرار دهد. در این نمایشنامه ، با جامعه ای روبرو هستیم که در مواجهه با شکلی از تغییر و دگردیسی ، شکلی از هویت را وامی نهد تا بتواند با تغییرات سازگار شود. اما این اعوجاج هویتی ، شکلی از واژگونی فرهنگی نیز محسوب می شود که در حوزه مطالعات پسااستعمار بسیار مورد تاکید است .

Authors

حسن مدبر چهاربرج

دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش دانشگاه تربیت مدرس

فائزه قاهر

کارشناس ارشد معماری-داخلی