آسیب شناسی گرافیک محیطی مرتبط با سالمندان در تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2416

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

از آنجایی که بخشی از جامعه ما را افراد سالمند تشکیل می دهند و آمار جمعیت سالمندان روز به روز بیشتر می شود، برای راحتی و آسایش آن ها در محیط شهری باید راه کارهایی رو در نظر گرفت ولی متاسفانه در جامعه ما بنظر می رسد چنین چیزی وجود ندارد، از این رو در تحقیق حاضر محقق قصد دارد معایب و راهکار یا پیشنهادی برای راحتی و آسایش سالمندان ارائه دهد.هدف از تحقیق حاضر نشان دادن اهمیت سالمندان به عنوان قشر مهمی از جامعه که می توانند پویا باشند و همچنین اهمیت گرافیک محیطی که می تواند به عنوان یک ابزار هوشمندانه و خلاقانه محیطی بسیار راحت با امنیت بالا برای سالمندان ایجاد کند است . در راستای این تحقیق سعی شده تا جواب سوال اصلی این تحقیق که ویژگی های طراحی گرافیک محیطی مرتبط با سالمندان در تهران است و اینکه چه کمبودهایی در این زمینه وجود دارد؟ جواب داده شود.این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و به شیوه ی توصیفی - تحلیلی انجام شده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است . در این پژوهش سعی شده است حتی المقدور مطالب کم و پراکنده موجود در منابع معتبر جمع آوری شود و نقش و تاثیر گرافیک محیطی در بهبود زندگی سالمندان نشان داده شود. با توجه به اینکه سالمندان قشر وسیعی از جامعه ما را تشکیل می دهند و از میان همه اقشار جامعه به سالمندان کمتر از بقیه قشرها پرداخته شده است و در سایر کشورها، ما نمونه ها و کارهایی را مشاهده می کنیم که برای سالمندان انجام داده اند، ولی متاسفانه در کشور ایران و در تهران همچین طراحی هایی برای سالمندان در نظرگرفته نشده است ، و مباحث گرافیک محیطی سالمندان مبحثی است که کم به آن پرداخته شده، در تحقیق حاضر به بررسی گرافیک محیطی سالمندان در تهران و همچنین معایب و مزایاهای آن می پردازیم که بحثی جدید و نو در قرن حاضر است .

Authors

مریم زادنهال

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

محسن حسن پور

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی استاد راهنما

مریم لاری

استاد مشاور