پسماند جامد شهری در توسعه پایدار کلانشهرها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2517

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

در جهان امروزی ، جمع آوری و دفع پسماندهای جامد شهری ، یکی از مشکلات اصلی محیط زیست شهری است . راه حل های مدیریت پسماندهای جامد شهری ، باید از لحاظ تکنولوژیکی عملی ( امکان پذیر)، از لحاظ قانونی و اجتماعی قابل قبول و از لحاظ زیست محیطی و مالی ، پایدار باشند. با گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع مختلف و به دنبال آن افزایش زباله ها و پسماندها، مدیریت و پسماند و کنترل آلودگی های ناشی از پسماندها مطرح شد و با توجه به مشکلات وعواقب دفع انواع زباله ها، موضوع کاهش تولید زباله ، استفاده مجدد از مواد زاید و بازیافت توجه بسیاری از صاحبنظران را جلب کرد. لذا مدیریت انواع پسماندها و زباله ها یکی از مهم ترین گام ها در رسیدن به اهداف توسعه پایدار به شمار می رود که تفکیک و بازیافت یکی از مهم ترین ارکان این مدیریت محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر پسماند جامد شهری در توسعه پایدار کلانشهرها می باشد. تحقیق حاضر مروری بوده و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که ارزش قابل توجه تفکیک پسماند خشک در مبدا و پسماندهای خشک از کل پسماند تولیدی نیز به تولید انرژی از پسماند، به لحاظ زیست محیطی ، بهداشتی و اقتصادی از یک سو و لزوم دفن صحیح و بهداشتی و همگامی با سایر کشورهای جهان از سوی دیگر، اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه های اجرایی متناسب تجویز می شود. برای داشتن سیستم مدیریت قوی و اصولی و کاهش هزینه ها می بایست تمام عوامل اصلی (کاهش در مبدا، تولید، ذخیره، پردازش و اداره در محل ، جمع آوری ، حمل ونقل ، بازیافت ، دفع و مراقبت های بعد از دفع ) در دستور کار سازمان متولی امر مواد زائد جامد قرار گیرد تا بتوان گام های اساسی در دستیابی به توسعه پایدار برداشت و از مشکلات ناشی از مدیریت غیراصولی مواد زائد جامد شهری کاست .

Authors

محیا خیراندیش

دانشجوی مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

طاهره نعمتی

دانشجوی مهندسی شیمی گرایش محیط زیست