نقش گرافیک محیطی در هویت بخشی بصری به شهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2551

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

تصویر شهر و هویت شهری ، مسئله ای بسیار پیچیده و چند رشته ای است که نیازمند هماهنگی فعالیت های مختلف رشته های علمی و هنری متنوع است . و تنها در گرو هماهنگی و تناسب میان فعالیت های شاخه های متنوعی از جمله : برنامه ریزی شهری ، معماری و منظر سازی ، طراحی گرافیک شهری ، طراحی صنعتی ، مهندسی فنی و گرافیک ، اقتصاد، روانشناسی ، جامعه شناسی و ... به دست می آید. گرافیک محیطی از عوامل مهم شهرسازی وبرای شکل دهی به هویت شهر می باشد و در شکل گیری هویت بصری شهر و بهبود کیفیت زندگی شهروندان موثر است . و به معنای ایجاد طرحها و نمایش های بصری در فضاهای شهری است که برای تعیین هویت بصری شهر استفاده می شود. هویت بصری شهر، مجموعه ای از عناصر بصری است که شناخت شهر را در ذهن شهروندان و گردشگران به وجود می آورد و باعث تمایز شهر از دیگر شهرها می شود.گرافیک محیطی می تواند به شهر هویت بصری و شخصیتی خاص بدهد. گرافیک محیطی می تواند به شهر کمک کند تا ارتباطات بین شهروندان و شهرداری را تقویت کند، بهبود کیفیت زندگی شهروندان را در محیط شهری افزایش دهد و ایجاد حس امنیت و رفاه در شهروندان را تسهیل کند.در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی از نوع کاربردی به پژوهش در این زمینه ، پرداخته شود و با واکاوی و تعریف پارامترهای مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای به نقش گرافیک محیطی در ایجاد هویت شهری رسیدگی شود. . نتایج بیانگر این است که گرافیک محیطی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی و شهری است که تاثیر مستقیم بر هویت بصری شهر دارد .بنابراین گرافیک محیطی با ایجاد کیفیت بصری در محیط شهری به ایجاد هویت شهری هدفمند، پویا می پردازد.

Authors

احسان مرادی سنجانی

مربی گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران