تشخیص آتش به کمک تصاویر ویدئویی ، یکی از راهکارهای پیش روی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در راستای حرکت به سمت شهر ایمن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2553

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و رشد تصاعدی ریسک پذیری شهر و شهروندان در ارتباط با سوانح وم خاطرات، ضرورت اهتمام به مساله ایمنی به عنوان یکی از مولفه های مهم و تعیین کننده یک شهر خوب، بیش از پیش احساس می شود. ایمنی یکی از شاخصه ها و مولفه های مهم و اساسی در زندگی شهری امروز محسوب می شود و شهر ایمن به عنوان یک شهر مطلوبهمواره، م/د نظر برنامه ریزان و کارشناسان امور شهری قرار دارد . در ساختمانهای شهری ، مقوله ایمنی در برابر آتش سوزی بسیار مهم و تاثیرگذار است چرا که آتش سوزی به عنوان یکی از پرتکرارترین مخاطرات تهدیدکننده بشر، ریسک فراوانی برای جان، دارایی ها و محیط زیست انسان ایجاد کرده است . در آتش سوزی گام میانی بین اطفای حریق و پیشگیری ، تشخیص می باشد. سنسورهای رایج تشخیص آتش به محیط های بسته محدود می باشند و نمی توان آنها را در محیط های باز نظیر فرودگاهها و جنگل ها به کار ب رد. مجاورت با آتش یا دود لازمه عملکرد مناسب اغلب این سنسورها بوده و از طرفی اغلب آنهااطلاعات اضافی در مورد آتش - از قبیل موقعیت یا وسعت آن- را ارائه نمی کنندهمچنین . زمان زیادی برای تشخیص آتش توس ط این سنسورها مورد نیاز است . بنابراین تشخیص آتش م بتنی بر بینایی ماشین و الگوریتم های هوشمند- به دلیل پوشش وسیع دوربین و نیز پردازش سریع تصاویر آن-می تواند به عنوان جایگزین و یا م کم لی برای سیستم های موجود باشد. برای این منظور روشهای مختلفی مانند تشخیص شعله یا تشخیص دود در تصاویر وجود دارد که این روشها م بتنی بر انتخاب فضای رنگ مناسب ، تشخیص اشیای متحرک، تحلیل الگوهای بافت و آموزش با الگوریتم هایی نظیر(SVM(Support Vector Machine،Adaboost ، ELM(Extreme Learning Machine) می باشد. در این مقاله ”روش تشخیص آتش به کمک تصاویر ویدئویی - ” به عنوان یکی از راهکارهای پیش روی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در راستای حرکت به سمت شهر ایمن - تشریح شده است .

Keywords:

تشخیص آتش , سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی , شهرداری شیراز , تصاویر ویدئویی .

Authors

امیررضا مکارم پور

کارشناس ارشد شهرداری شیراز