واکاوی عوامل موثر بر ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-12-25_005

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه گردشگری در دنیای مدرن به روشی موثر برای دستیابی به محیط و فرهنگ از طریق ارتباطات میان فرهنگی تبدیل شده است. با وجود ظرفیت و اهمیت ارتباطات میان فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی بلندمدت، متاسفانه این مهم در مراحل برنامه ریزی پروژه های توسعه گردشگری نادیده گرفته می شود. همین موضوع انگیزه اصلی این پژوهش بوده تا به واکاوی عوامل موثر بر ارتباطات میان فرهنگی گردشگری بپردازد. روش این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) با شیوه گلیزر است. داده ها با روش نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق گردآوری شدند. پس از انجام مصاحبه با پانزده نفر از خبرگان و فعالان صنعت گردشگری شهر همدان و بررسی و تفسیر داده ها ۲۶ زیر مقوله در قالب شش مقوله اصلی زیر استخراج و مدل نهایی پژوهش با استفاده از نرم افزار اطلس– تی ارائه شد: ویژگی های شخصی، ویژگی های فرهنگی- اجتماعی، آموزش، محتواسازی و تولید دانش میان فرهنگی گردشگری، مدیریت و برنامه ریزی، بهداشت و ایمنی محیط، و رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات میان فرهنگی گردشگری. نتایج این پژوهش مسیری یکپارچه برای مدیران و کارآفرینان صنعت گردشگری پیشنهاد می کند تا سطح بالایی از ارتباطات و شایستگی های میان فرهنگی را برای گردشگران توسعه دهند.

Authors

گلنوش جباری

دانشگاه علم و هنر

نادر جعفری هفتخوانی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع)