شناسایی معیارهای موثر بر موفقیت کسب وکارهای اینترنتی حوزه گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-12-25_001

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

بوم گردشگری با بهره گیری هدفمند از محیط طبیعی در توانمندسازی جوامع محلی تاثیر دارد. بهره گیری از دانش بومی، تاثیر مثبت بر وضعیت اقتصادی آن ها دارد. هدف مقاله آن است تا ضمن شناسایی معیارهای ظاهری- عملکردی موثر بر موفقیت کسب وکارهای اینترنتی حوزه ی بوم گردشگری، معیارهای محتوایی مربوط به دانش و اقتصاد محلی را نیز شناسایی نماید. همچنین تبیین معیارهای موثر بر موفقیت کسب وکارهای این حوزه در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، در ابتدا با مرور مبانی نظری و تحلیل محتوای کیفی، معیارها تدوین و سپس با ارزیابی متخصص محور به شیوه ی کمی در تعدادی از کسب وکارهای منتخب (۱۵ کسب-وکار از میان ۴۴ کسب وکار قابل بررسی و فیلتر شده از میان ۹۱ کسب وکار مرتبط در سال ۲۰۱۹)، معیارهای موثر بر موفقیت و عدم موفقیت آن ها شناسایی شده است. سپس ۱۲۰ پرسشنامه آنلاین توسط گروه هدف (راهنمایان تور و بوم گردها)، توزیع و با ابزار اس.پی.اس.اس. و تحلیل های همبستگی از نوع گاما و ضریب توافقی، داده ها تحلیل و معیارهای موفقیت کسب وکارها در ایران اعتبارسنجی شد. براساس نتایج، معیارهای موثر بر موفقیت کسب وکار اینترنتی در حوزه ی دانش بومی، مشتمل بر ارائه ی راهنمای محلی، تورهای مناطق بکر و امکان مشارکت در مراسم های آیینی و... هستند. همچنین در حوزه ی اقتصاد بومی، مشتمل بر ایجاد اشتغال از طریق ارائه ی تنوعی از فعالیت های گردشگری و خدمات، ارائه ی خدمات اسکان، خدمات غذایی، کرایه اتومبیل و... هستند. در عین حال، حمایت مالی و حمایت های فرهنگی- آموزشی از طریق برگزاری دوره های رایگان آموزشی نیز موثر هستند. سایر معیارهای مرتبط با ابعاد عملکردی و ظاهری پلتفرم نیز بر موفقیت این کسب وکارها تاثیر دارند.

Keywords:

بوم گردشگری , کسب و کارهای اینترنتی , اقتصاد محلی , دانش بومی

Authors

مریم محمدی

دانشگاه هنر

هلیا زرگری مرندی

University of Stavanger