رسانه و عدالت: شمشیر دولبه انتشار جریان رسیدگی و محتوای پرونده کیفری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 19

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF04_151

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

رسانه و عدالت دو عامل اساسی در جامعه هستند که به طور مستقیم بر تعادل و انصاف در جامعه تاثیر می گذارند. با پیشرفت فناوری و گسترش رسانه های اجتماعی، نقش رسانه در انتقال اطلاعات و تاثیرگذاری بر عدالت و دولت قانون از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. اما همزمان با این پیشرفت ها، چالش ها و ابهاماتی نیز در ارتباط با عدالت و رسانه به وجود آمده است.رسانه به عنوان شمشیر دولبه انتشار، نقشی بسیار حیاتی در انتقال جریان های رسیدگی و محتوای پرونده های کیفری ایفا می کند. اطلاعاتی که از طریق رسانه ها به دست مردم می رسد، تاثیرگذاری بسیار زیادی در شکل دهی به نگرش ها و دیدگاه ها نسبت به پرونده های کیفری دارد. اما این انتشار اطلاعات باید با عدالت و دقت صورت گیرد تا افراد متهم به جرم در دادگاه معصوم تلقی نشوند و تاثیرگذاری منفی رسانه بر روند دادرسی کاهش یابد.عدالت نیز نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق افراد و حفظ دستاوردهای قانونی دارد. اما چالشی که این روزها بر سر رسانه و عدالت وجود دارد، تعادل بین حق بر اطلاع و حفظ حقوق متهمین است. همچنین، پوشش رسانه ای پرونده های کیفری و تاثیر آن بر دیدگاه ها و نظرات عمومی، می تواند در ایجاد فشار روانی بر متهمین و حتی تاثیرگذاری بر فرآیند دادرسی دخیل شود.به طور کلی، تعادل میان حقوق اطلاع رسانه ای و حقوق متهمین در دادگاه، امری بسیار حیاتی برای حفظ عدالت و انصاف در جامعه است. افزایش آگاهی و دانش عمومی در مورد رابطه بین رسانه و عدالت می تواند به افزایش دقت و صداقت در گزارش های رسانه ای و بهبود فرآیند دادرسی کمک کند.در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و مقالات مرتبط در این حوزه تلاش شده است تا زوایای پنهان موضوع روشن گردد.

Authors

عبدالله گمشادزهی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی موسسه آموزش عالی هاتف ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان)