دانشجوی کارشناسی پیوسته آموزش کودکان استثنایی فرهنگیان شهید باهنر فارس شیراز ارتباط پرسشگری و استقلال فکری در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1254

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

رویکرد تربیتی پرسش محور، به دنبال تربیت ذهن پرسشگر است و هدف آن انتقال پاسخ های مشخص و ازپیش تعیین شده نیست، بلکه تربیت افرادی است که بتوانند مواجهه ای پرسشگرانه با جهان و استقلال فکری داشته باشند. پرسشگری شاخص -ترین ابزار تفکر بشر است و با تقویت مهارت پرسشگری، تفکر واگرا، تفکر همگرا و تفکر فراشناخت هم رشد می کند. همچنین رابطه تنگاتنگی بین مهارت های پرسشگری، تفکر انتقادی و حل مسئله وجود دارد. کودکان ما دوران تحصیل رسمی خود را به عنوان موجوداتی پرجنب و جوش و با عطش کنجکاوی و جست وجوگری و خیال پردازی آغاز می کنند و برای مدتی این ویژگی ها را حفظ می کنند، اما به مرور این ویژگی ها از بین می روند و آن ها به موجوداتی منفعل تبدیل می شوند. یعنی روزشان با صدها سوال آغاز می شود ولی به محض ورود به مدرسه، پرسشگری در آن ها سرکوب شده، در سیستم آموزش و پرورش کارخانه ای برای پاسخ های طوطی وار، پاداش دریافت می کنند و عادت پذیرش پاسخ ها در این کودکان کنجکاو، جایگزین پرسشگری می شود.

Authors

سلیمان زیارتی

فرهنگی آموزش و پرورش

مجید ولی پور

فرهنگی آموزش و پرورش

موسی ناظری

فرهنگی آموزش و پرورش